Almeerse gemeen­teraad wijst onze concrete ecolo­gische voor­stellen af


Helaas blijft het vooral bij mooie woorden...

16 maart 2021

De visie Ecologie van de gemeente Almere staat vol mooie en belangrijke woorden. De Partij voor de Dieren heeft, samen met anderen, met een groot aantal moties en amendementen geprobeerd deze woorden om te zetten in daden. Dat is helaas maar gedeeltelijk gelukt. Gezien de goede intenties en het grote belang van de visie, hebben wij voor gestemd.

Mooi nieuws is dat ons amendement over groene daken en gevels is aangenomen!

Een overzicht van onze voorstellen vind je hier.