De fractie stelt zich voor!


Wat zijn onze dromen voor Almere?

25 maart 2021

Jesse Luijendijk, fractievoorzitter en raadslid:

Van jongs af aan ben ik gedreven door het opkomen voor de meest kwetsbaren. Mijn droom voor Almere is dat het een voorbeeld wordt en blijft van een echt groene en natuurinclusieve stad. Kappen met kappen en niet bouwen in het groen. Minder maaien en rekening houden met alle inwoners van Almere. Mens én dier.

Marjolijn Veenstra, raadslid:

Door in Almere te strijden voor ons groen en tegen de bomenkap, redden we steeds weer een stukje natuur. Bomen zijn belangrijke bondgenoten in het klimaatprobleem. Mijn droom voor Almere is een groene en zorgzame stad die opkomt voor alle kwetsbaren in onze samenleving, zo ook de dieren. Ik hoop dat deze zorgzaamheid zich als een rimpel uitstrijkt over heel Nederland en verder...om zo een steentje bij te dragen aan een leefbare aarde.

Martine Puhl, raadslid:

Opkomen voor al datgene wat kwetsbaar is, motiveert mij elke dag weer opnieuw. Dat doe ik als verpleegkundige, en nu bij de Partij voor de Dieren voor al het andere dat kwetsbaar is in Almere, zoals de dieren, de natuur en het milieu. Samen met mijn fractie-collega’s zet ik mij graag in voor een betere bescherming en toekomst van dieren, mensen en natuur in Almere.

Marilena van der Pol, fractiemedewerker:

“Mijn droom is dat iedereen elkaar vrij laat om te doen waar zij gelukkig van worden, maar dat daarbij nooit anderen (mensen en dieren) onder lijden. In Almere, maar ook daarbuiten. Met dat uitgangspunt zet ik me voor de Partij voor de Dieren in. Daarnaast hoop ik dit voorjaar veel babyeendjes te zien in de Almeerse wateren.

Kjell van Wijlandt, fractie-stagiair:

“mijn droom voor Almere is dat we met zijn allen een stukje empathischer worden. Naar elkaar toe en naar alles wat om ons heen leeft en groeit.”

Ayla Lokhorst, fractie-stagiair:

“mijn droom voor Almere is dat het een stad wordt waar de belangen van dieren en mensen (en hun toekomstige generaties) altijd worden meegenomen in alle vormen en lagen van de besluitvorming. En dat de gemeente hier zelf het goede voorbeeld in geeft.

Gerelateerd nieuws

Almeerse gemeenteraad wijst onze concrete ecologische voorstellen af

De visie Ecologie van de gemeente Almere staat vol mooie en belangrijke woorden. De Partij voor de Dieren heeft, samen met an...

Lees verder

Kersenbomen bij de Pianoweg dreigen gekapt te worden

Onbegrijpelijk dat de gemeente de prachtige kersenbomen aan de Pianoweg wil kappen, omdat ze in 'slechte conditie' zouden ver...

Lees verder