Uitslag moties/amen­de­menten bij Woonvisie


Meer­derheid raad blijkt niet zo groen en sociaal!

3 juli 2020

De gemeenteraad van Almere heeft tijdens de laatste politieke vergadering van dit seizoen, op 2 juli, onder andere gestemd over de Woonvisie 2020-2030, en de moties en amendementen die daar door verschillende partijen bij waren ingediend. Dat viel tegen. Slechts een van onze voorstellen is aangenomen (klimaatadaptieve wijken). Wij blijven natuurlijk strijden voor een socialer en groener Almere!

Lees of luister hier nog eens de bijdrage van raadslid Jesse Luijendijk terug voor onze gedailleerde visie op dit dossier!

Onderstaande 6 moties/amendementen hadden wij, in sommige gevallen met andere partijen, ingediend:

  1. Amendement: Klimaatadaptieve wijken. Elke nieuw aan te leggen wijk of straat moet meteen klimaatadaptief worden gemaakt. Dit amendement is aangenomen!
  2. Amendement: Energiemaatregelen bij nieuwbouw. Wij willen dat groene daken, in de vorm van beplanting of opwekking van hernieuwbare energie (zonnepanelen) de norm worden bij nieuwbouw. Het is vele malen effectiever om dit bij nieuwbouw meteen bij de bouw te doen, in plaats van later pas! Dit amendement is verworpen.
  3. Amendement: Ook in een villawijk ben je gelijk (met de PvdA). Via dit amendement stellen wij voor de wijken Vogelhorst en Overgooi te betrekken in de stadsbrede initiatieven rondom inclusiviteit. Dit amendement is verworpen.
  4. Motie: Hogere bijdrage woonopgave van Oosterwold. In deze motie stellen wij voor om in de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold per oppervlakte meer woningen te realiseren. Oosterwold is een mooi concept, en de waardes wat betreft natuur en duurzaamheid die daar centraal staan, zijn hard nodig in Almere. Maar de bijdrage aan de woonopgave in verhouding met de grootte van het oppervlak, is wat de Partij voor de Dieren betreft te klein. Bij die nieuw te ontwikkelen delen moet wat ons betreft ook rekening gehouden worden met een voldoende aandeel sociale huur. Deze motie is verworpen.
  5. Motie: 30% Sociaal van het totaal in heel Almere. Er moeten genoeg betaalbare woningen zijn voor elke inkomensgroep. Momenteel is het aandeel sociale huur te laag, en wordt er ook niet voldoende bijgebouwd. Dat kan anders! Deze motie is verworpen.
  6. Motie: Moratorium op Pampushout. De Partij voor de Dieren is fel tegen bouwen in het groen. We hebben onze natuur zo keihard nodig! In Pampushout staat nu woningbouw gepland, maar daar gaan we heel veel spijt van krijgen. Via deze motie stellen we voor om in ieder geval voor de duur van deze Woonvisie (tot 2030) niet te kappen voor woningbouw in Pampushout. Deze motie is verworpen.

Gerelateerd nieuws

Niet bouwen in het groen!

Eindelijk is het zover. De gemeenteraad van Almere kan gaan spreken over de Woonvisie 2020-2030, waar we zo lang op hebben mo...

Lees verder

Ruim 80 Almeerse lammetjes gered van de slacht

Hoera! De Partij voor de Dieren heeft, in samenwerking met Dierennoodhulp Flevoland en Stichting VIER VOETERS meer dan 80 lam...

Lees verder