Ruim 80 Almeerse lammetjes gered van de slacht


Het is gelukt!

3 september 2020

Hoera! De Partij voor de Dieren heeft, in samenwerking met Dierennoodhulp Flevoland en Stichting VIER VOETERS meer dan 80 lammetjes gered van de slacht. Lees hieronder ons persbericht:

PERSBERICHT

Ruim 80 Almeerse lammetjes gered van de slacht

3 september 2020, Almere - Dankzij een samenwerking tussen de Partij voor de Dieren Almere en Stichting DierenNoodhulp Flevoland zijn meer dan 80 ramlammetjes uit Almere gered van de slacht. De jonge dieren zijn opgehaald en ondergebracht op een quarantaineweide waar ze liefdevolle verzorging krijgen en een plaats vinden in adoptiekuddes.

Onlangs werden de lammeren als ‘karkas en vleespakket’ te koop aangeboden omdat er in de kudde van Stad en Natuur Almere geen plaats zou zijn voor rammen, maar alleen voor vrouwelijke dieren.

Fractievoorzitter Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren Almere: “Met deze reddingsactie hebben we heel veel jonge dieren kunnen redden uit het systeem van jaarlijkse fok, geboorte en slacht. Maar het systeem zelf deugt niet. Daarom willen we ook dat overheden eisen gaan stellen aan het welzijn van dieren bij de inhuur van schapenkuddes voor de begrazing van natuurgebieden en dat er niet gefokt wordt met dieren als de lammetjes niet bij de kudde gehouden kunnen worden. Ook na de lente moeten deze dieren bij de kudde kunnen blijven.”

Niet alle lammetjes die Stichting Stad en Natuur naar de slacht zou laten gaan, konden worden gered. Van de 20 allerjongste dieren (zuiglammeren van 10-14 weken oud) is onbekend wat ermee is gebeurd.

Toen Dierennoodhulp Flevoland van de actie hoorde, was ze direct bereid om te helpen deze dieren een kans te geven: “Wij zijn blij met de lammetjes in de wei, niet naar de slacht maar heerlijk vrij!” aldus voorzitter Susan de Waal.

De internationale dierenwelzijnsorganisatie VIER VOETERS, die wereldwijd opkomt voor het welzijn van dieren, ondersteunt de reddingsactie van de lammetjes. Ze richt zich op dieren die onder invloed staan van de mens en specifiek op gezelschapsdieren, wilde dieren en landbouwhuisdieren, zoals de lammetjes. Eén van de pijlers van VIER VOETERS is het aankaarten van misstanden rond dierenwelzijn en het zoeken naar oplossingen als zich problemen voordoen, zoals nu bij de lammetjes. ‘’Wij gaan samen met de andere partijen om tafel om te kijken wat we kunnen doen om te voorkomen dat deze situatie nogmaals ontstaat, hier en elders in Nederland. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan duurzame kuddes met geboortebeperking. Daarnaast gaan we geld inzamelen voor de verzorging van de geredde lammetjes’’, zegt Petra Sleven, directeur VIER VOETERS Nederland.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Uitslag moties/amendementen bij Woonvisie

De gemeenteraad van Almere heeft tijdens de laatste politieke vergadering van dit seizoen, op 2 juli, onder andere gestemd ov...

Lees verder

Stop de sloop van de Voetnoot!

Hogeschool Windesheim heeft voor een nieuw te bouwen vestiging zijn oog laten vallen op de locatie waar nu de bruisende cultu...

Lees verder