Amen­dement Ener­gie­maat­re­gelen bij nieuwbouw


Agen­­­dapunt Politieke Markt: Raads­­­voorstel Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020 – 2030 (RV-37)

28 juni 2020

Amendement nr: RG-223/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 30 juni 2020

Aan het beslispunt:

2) In te stemmen met de hoofdlijnen van de woonvisie en met de ambities waarmee daaraan uitvoering wordt gegeven:

d) Duurzaamheid en energietransitie

i) Met woningcorporaties en huurdersorganisaties maken we prestatieafspraken over de investeringen in energiemaatregelen, waaronder zonnepanelen, groene daken en circulair materiaalgebruik.

Toe te voegen:

ii) Energiemaatregelen, waaronder zonnepanelen, groene daken en circulair materiaalgebruik, worden bij nieuwbouw de norm;

Toelichting

De woonvisie staat vol met duurzaamheid, maar wordt nergens concreet, behalve dat er afspraken gemaakt moeten worden met coöperaties over verduurzamen van bestaande woningen. Het zou zeer onverstandig zijn als er nu nog woningen nieuw gebouwd worden die niet duurzaam zijn.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV, Respect Almere