Amen­dement Duurzame mobi­liteit weer terug op de kaart


Agen­dapunt Politieke Markt: Meer­ja­ren­pro­gramma Fonds Verste­de­lijking Almere (FVA) 2021-2025

15 juni 2020

Amendement nr: RG-178/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 juni 2020

Aan het voorgesteld raadsbesluit:

1. In te stemmen in de periode 2021-2025 te werken langs de volgende zes Programmalijnen en de bijbehorende sleutelprojecten:
a. Hart van de Stad: (Rondje) Weerwater, Almere Centrum.
b. Leer- en werkomgeving: Flevo Campus, Internationale Campus, Kenniscampus Stadshart en MBO ICT FieldLab.
c. Circulaire economie en Energie: Circulaire economie, Duurzame energie
d. Cultuur en toerisme: Kustzone Almere Poort / Duin, Museale voorziening, Nationaal Park Nieuw Land – Almeerse Poort.
e. Vernieuwend wonen: Experimenten vernieuwend wonen.
f. Groene en Waterrijke identiteit: Unieke landschappen: Almeerderhout en Eemvallei, Excellente groene en gezonde leefomgeving, Ecologische verbindingen.

Toe te voegen en als reserve programmalijn op te nemen:

g. Duurzame mobiliteit: versnelling in de transitie naar zero-emissie busvervoer Almere, Met regionale partners samenwerken aan de fietssnelweg F6 van Amsterdam via Almere naar Lelystad, Verduurzamen stadslogistiek door pilot logistieke hub, Slimmer en efficiënter gebruik van de busbaan door een pilot autonoom vervoer op de busbaan.

Toelichting:

Enkele voorstellen zoals Duurzame Mobiliteit zijn teruggetrokken uit het raadsvoorstel door een financiële tegenvaller. De Partij voor de Dieren vindt, gezien de grote urgentie van de klimaatproblematiek en het tegengaan van luchtvervuiling die we samen moeten oplossen, dit geen
verstandig besluit en zou daarom het onderwerp graag weer teruggeplaatst zien. Andere projecten zoals de doorontwikkeling van het entreegebied van de Oostvaardersplassen en de nieuwe herinrichting van
het Kotterbos voor avontuurlijk sport en spel zijn minder urgent en zeker niet positief voor de natuur en de dieren die daar leven. Sterker nog Nationaal Park Nieuw Land is een natuurgebied wat beschermd
dient te worden en waar geen horeca, hotels en massa’s toeristen in thuis horen. Terwijl Duurzame Mobiliteit ons de antwoorden geeft op een aantal zeer belangrijke innovatieve ontwikkelingen die belangrijk zijn om klimaatverandering tegen te gaan, maar ook luchtvervuiling en het levert tegelijkertijd minder geluidoverlast op. Vandaar dat de Partij voor de Dieren graag Duurzame Mobiliteit terugziet als project en de recreatieve ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land eruit.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, D66, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Amendement Fasering aanpak Essentaksterfte

Lees verder

Amendement Energiemaatregelen bij nieuwbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer