Niet bouwen in het groen!


PvdD over de Woonvisie 2020-2030

30 juni 2020

Eindelijk is het zover. De gemeenteraad van Almere kan gaan spreken over de Woonvisie 2020-2030, waar we zo lang op hebben moeten wachten. Maar het valt tegen. Er staat weinig in om het mee oneens te zijn, maar het wordt niet concreet. En een aantal belangrijke waarden voor de Partij voor de Dieren en voor de stad missen. Raadslid Jesse Luijendijk legde in zijn bijdrage op 25 juni 2020 haarfijn uit wat wij zouden willen voor de woonplannen in Almere. Daarom hebben wij, in sommige gevallen met andere partijen, 6 moties/amendementen ingediend:

 1. Amendement: Klimaatadaptieve wijken. Elke nieuw aan te leggen wijk of straat moet meteen klimaatadaptief worden gemaakt. Dit amendement is aangenomen!
 2. Amendement: Energiemaatregelen bij nieuwbouw. Wij willen dat groene daken, in de vorm van beplanting of opwekking van hernieuwbare energie (zonnepanelen) de norm worden bij nieuwbouw. Het is vele malen effectiever om dit bij nieuwbouw meteen bij de bouw te doen, in plaats van later pas!
 3. Amendement: Ook in een villawijk ben je gelijk (met de PvdA). Via dit amendement stellen wij voor de wijken Vogelhorst en Overgooi te betrekken in de stadsbrede initiatieven rondom inclusiviteit.
 4. Motie: Hogere bijdrage woonopgave van Oosterwold. In deze motie stellen wij voor om in de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold per oppervlakte meer woningen te realiseren. Oosterwold is een mooi concept, en de waardes wat betreft natuur en duurzaamheid die daar centraal staan, zijn hard nodig in Almere. Maar de bijdrage aan de woonopgave in verhouding met de grootte van het oppervlak, is wat de Partij voor de Dieren betreft te klein. Bij die nieuw te ontwikkelen delen moet wat ons betreft ook rekening gehouden worden met een voldoende aandeel sociale huur.
 5. Motie: 30% Sociaal van het totaal in heel Almere. Er moeten genoeg betaalbare woningen zijn voor elke inkomensgroep. Momenteel is het aandeel sociale huur te laag, en wordt er ook niet voldoende bijgebouwd. Dat kan anders!
 6. Motie: Moratorium op Pampushout. De Partij voor de Dieren is fel tegen bouwen in het groen. We hebben onze natuur zo keihard nodig! In Pampushout staat nu woningbouw gepland, maar daar gaan we heel veel spijt van krijgen. Via deze motie stellen we voor om in ieder geval voor de duur van deze Woonvisie (tot 2030) niet te kappen voor woningbouw in Pampushout.

  Gerelateerd nieuws

  Onze visie voor Almere!

  Op 28 mei 2020 werd de Perspectiefnota voor Almere voor het eerst besproken in de gemeenteraad; een document waarin de visie ...

  Lees verder

  Uitslag moties/amendementen bij Woonvisie

  De gemeenteraad van Almere heeft tijdens de laatste politieke vergadering van dit seizoen, op 2 juli, onder andere gestemd ov...

  Lees verder