Onze visie voor Almere!


We moeten onze stad nu toekomst­be­stendig inrichten

9 juni 2020

Op 28 mei 2020 werd de Perspectiefnota voor Almere voor het eerst besproken in de gemeenteraad; een document waarin de visie voor de komende periode uiteen wordt gezet. In die visie wil de Partij voor de Dieren ambities zien! Voor toekomstbestendigheid in de vorm van duurzaamheid, dierenwelzijn en ecologische versterking. Maar het enige 'eco' dat erin voorkomt, is in 'economie'. Dat kan en moet anders. Lees en bekijk hier de bijdrage van fractievoorzitter Leonie Vestering.

Donderdag 11 juni worden de moties bij de nota besproken, en wij hebben er 2 ingediend: