Bomen zijn vogelvrij in Almere


Inbreng bij agen­dapunt evaluatie bomen­beleid

29 mei 2020

Sinds 2017 zijn de uitgangspunten voor het bomenbeleid in Almere vastgelegd in het Bomenkader. Dit document zou na 2 jaar geƫvalueerd, maar die evaluatie volgde meer dan een jaar te laat. Deze week was het zover: het bomenkader werd opnieuw besproken in de gemeenteraad. De evaluatie werd uitgevoerd door een extern bureau, en is op z'n zachtst gezegd teleurstellend te noemen. Volgens het rapport werkt het Bomenkader prima, en zijn er geen aanpassingen nodig. En dat terwijl er een doorlopende kaalslag plaatsvindt in de stad. We kunnen het ons niet veroorloven om zo onverschillig om te gaan met onze natuur! Dat was uiteraard de insteek van de bijdrage van de Partij voor de Dieren. Als het aan ons ligt, worden de uitgangspunten in het Bomenkader veel strikter nageleefd, en moet kappen alleen in uiterste gevallen voorkomen.

Wij komen met moties en amendementen voor dit onderwerp, zie hier, en de bijdrage van raadslid Jesse Luijendijk is te lezen op onze website. En zie hier de eerder gestelde technische vragen over de evaluatie.
In Almere Deze Week verscheen ook al een opinie van Jesse over dit onderwerp.
Stay tuned!

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

College weigert te stoppen met XenTari

Het college wil niet stoppen met het dieronvriendelijke bestrijdingsmiddel XenTari tegen de eikenprocessierups in Almere. Afg...

Lees verder

Onze visie voor Almere!

Op 28 mei 2020 werd de Perspectiefnota voor Almere voor het eerst besproken in de gemeenteraad; een document waarin de visie ...

Lees verder