Maak de openbare ruimte groener en duurzamer


College wil alleen maar pappen en nathouden

27 september 2021

Bij de bespreking van de zogeheten Visie Openbare Ruimte laat de Partij voor de Dieren haar groene geluid horen door 5 voorstellen in te dienen die de openbare ruimte vergroenen en duurzamer maken: