Partij voor de Dieren protes­teert tegen bomenkap Wester­dreef


"Kappen met kappen!"

30 september 2021

De iconische Westerdreef dreigt drastisch te worden veranderd, want het college van B&W wil een groot deel van de bomen langs de dreef kappen. De Partij voor de Dieren voorziet hiermee het verlies van een iconische plek in Almere Haven en voert actie. Fractievoorzitter Jesse Luijendijk: ‘tijdens het ophangen van ons spandoek kregen we enorm veel bijval van voorbijrijdende mensen. Dit leeft ontzettend.’

De Partij voor de Dieren heeft zich al eerder verzet tegen de voorgenomen rigoureuze kap aan de Westerdreef. Vorig jaar lukte het om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar de staat van de bomen, waaruit bleek dat lang niet alle bomen gevaar zouden opleveren voor de veiligheid. Jesse Luijendijk: ‘De Partij voor de Dieren vindt het onverteerbaar dat deze monumentale groene dreef gaat veranderen in een kaalslag. Dit omdat hooguit een heel klein deel van de bomen instabiel zouden kunnen zijn. Dat is echt volkomen disproportioneel en totaal onnodig. Bovendien een ecologische ramp. Daarom moeten we kappen met kappen.’

‘Eeuwig zonde’

De bomen staan niet op zichzelf. Langs de dreef staat ook een grote verscheidenheid aan beplanting om de bomen heen. Jesse: ‘ook deze planten zijn van groot belang voor de ecologie en de belevingswaarde. Als er al een deel van de bomen gekapt moet worden, wil de Partij voor de Dieren voorkomen dat ook die beplanting sneuvelt, dat zou eeuwig zonde zijn. Daarvoor komen we met een voorstel naar de raad.’

Er zijn de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de staat van de bomen. Het bureau dat de gemeente heeft ingehuurd voor hun onderzoek is tot een andere conclusie gekomen dan de zeer gerenommeerde bomenexpert Dhr. Kopinga van de Universiteit van Wageningen. Laatstgenoemde stelt: ‘Volgens de bosbouwkundige vuistregel voldoen alle bomen aan de criteria voor voldoende stabiliteit.’

Vanavond wordt de voorgenomen kap besproken in de gemeenteraad van Almere. Eerst zullen inwoners van de stad de kans krijgen om over dit onderwerp te spreken, daarna de politieke partijen.

Lees en bekijk de bijdrage van Jesse hier en lees ook de interviews bij Almere Deze Week en Omroep Flevoland.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Maak de openbare ruimte groener en duurzamer

Bij de bespreking van de zogeheten Visie Openbare Ruimte laat de Partij voor de Dieren haar groene geluid horen door 5 voorst...

Lees verder

De participatie met inwoners moet beter!

De participatie met inwoners van Almere kan en moet veel beter. Nog veel te vaak gaat het mis en worden inwoners niet (op tij...

Lees verder