Perspec­tiefnota 2020


Partij voor de Dieren dient 9 moties in

4 juli 2019

Op 20 juni 2019 werd de Perspectiefnota 2020 besproken in de gemeenteraad, een document met de visie van het college voor het komende jaar. In deze bespreking lag bij veel partijen de nadruk op geld en het kleine tekort in de begroting. De Partij voor de Dieren liet een ander geluid horen: we moeten focussen op het ecologisch tekort van onze stad en onze Aarde, en niet alleen op economische belangen. Bekijk op Facebook een filmpje met een deel van de bijdrage van fractievoorzitter Leonie Vestering:

Naar aanleiding van de Perspectiefnota mogen partijen moties en amendementen indienen om de visie in de nota bij te sturen. Wij hebben 9 moties ingediend!