Motie Nood­toe­stand voor het klimaat


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

28 juni 2019

Motie nr: RG-187/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging

Constaterende dat:

  • De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
  • Wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

Van mening dat:

  • Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om maximale inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zo veel als mogelijk te beperken;

Draagt het college op:

namens de gemeente Almere de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Regulering middenhuur

Lees verder

Motie Economie versus ecologie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer