Motie Nood­toe­stand voor het klimaat


Agen­dapunt Politieke Markt: Perspec­tiefnota 2020 (RV-39)

28 juni 2019

Motie nr: RG-187/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 juli 2019

De raad,

gehoord de beraadslaging

Constaterende dat:

  • De klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;
  • Wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

Van mening dat:

  • Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om maximale inspanning te leveren om de opwarming van de Aarde zo veel als mogelijk te beperken;

Draagt het college op:

namens de gemeente Almere de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Regulering middenhuur

Lees verder

Motie Economie versus ecologie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer