De gemeen­teraad wil haar beslis­sings­recht houden!


Partij voor de Dieren dient amen­de­menten in

7 september 2019

Het Almeerse college heeft een voorstel gedaan om aanpassingen in door de gemeenteraad vastgestelde kaders (bestemmingsplannen) niet meer langs de raad te laten gaan, en dus het beslissingsrecht alleen bij het college te leggen. De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens, want dit zou een veel minder democratisch bestuur betekenen voor Almere. Daarom hebben we samen met een aantal andere partijen twee amendementen (aanpassingen op het raadsvoorstel) ingediend om college niet meer autonome bevoegdheden te geven en het beslissingsrecht bij de gemeenteraad te laten liggen.

Lees deze amendementen hier: Amendement RG-236 en amendement RG-237

Almere Deze Week schreef er ook een artikel over en citeerde ons raadslid Jesse Luijendijk!

Update: Beide amendementen zijn aangenomen! RG-236 zelfs unaniem.

Gerelateerd nieuws

Perspectiefnota 2020

Op 20 juni 2019 werd de Perspectiefnota 2020 besproken in de gemeenteraad, een document met de visie van het college voor het...

Lees verder

Marianne, BEDANKT!

Marianne, BEDANKT!“Denk niet dat ik wegga”, zo neemt Marianne Thieme afscheid van de Tweede Kamer, maar niet van het verwezen...

Lees verder