Marianne, BEDANKT!


Marianne Thieme neemt na 17 jaar afscheid

6 oktober 2019

Marianne, BEDANKT!

“Denk niet dat ik wegga”, zo neemt Marianne Thieme afscheid van de Tweede Kamer, maar niet van het verwezenlijken van haar, en onze gezamenlijke, idealen. Als politiek leider van de Partij voor de Dieren is ze hét gepersonifieerde bewijs dat vasthouden aan je idealen meer dan de moeite waard is. Door compromisloos de planeet en daarmee ál haar bewoners centraal te stellen, in plaats van de kortetermijnmensenbelangen wat alle andere traditionele partijen doen. 17 jaar lang strijdt ze, gezamenlijk met een steeds groter groeiend verzet, als eerste politieke partij voor de belangen van dier, natuur en milieu. Met succes. Mark Rutte was er na haar afscheidswoorden op de ledendag dan ook op Twitter als de kippen bij om zijn respect te delen voor wat ze heeft weten te bereiken. Zal Mark zich realiseren dat onze partij, met Marianne voorop, al die tijd de macht, ook zijn macht, heeft uitgedaagd? Wars van het compromisme en menscentrale denken waar zíjn partij, de VVD, voor staat? Toegegeven, uitgezonderd die ene keer dat de VVD het ✅ niet normaal vond om circusdieren door een hoepel te laten springen.

Gedrieën delen wij dit succes: het verbod op wilde dieren in het circus. Ik als voormalig directeur van Wilde Dieren de Tent Uit, Marianne als fractievoorzitter van de enige partij die primair opkomt voor de belangen van het niet-menselijk leven op onze planeet en de minister president dankzij zijn persoonlijke inzet voor opname van het circusdierenverbod in het regeerakkoord van 2014. Na het bereikte verbod ging ik over tot een andere orde van de dag: van de circuspiste naar de politieke arena in de provincie Flevoland en de gemeenteraad van Almere. Voor de dieren. Gezamenlijk met 80 volksvertegenwoordigers en gesteund door duizenden leden en kiezers waarvan velen in de afgelopen dagen hun dank en waardevolle herinneringen aan Marianne hebben gedeeld op social media. Net als Mark.

Ook ik wil Marianne bedanken voor haar tomeloze inzet, leiderschap en volharding. Bedankt dat je ondanks jouw vertrek uit de Kamer dóór blijft strijden voor de dieren. Met steeds meer mensen die zich aansluiten bij het groeiend verzet heb je de eerste, moeilijkste stappen gezet in de groene revolutie. #MarianneBEDANKT 💚

Leonie Vestering

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

De gemeenteraad wil haar beslissingsrecht houden!

Het Almeerse college heeft een voorstel gedaan om aanpassingen in door de gemeenteraad vastgestelde kaders (bestemmingsplanne...

Lees verder

Steek hand in eigen boezem

De stikstofuitspraak is niet het probleem. Het probleem is de jarenlange verwaarlozing en aantasting van de natuur en daarmee...

Lees verder