Niet bouwen in het groen!


En zorg voor voldoende sociale woningen

15 juni 2021

Woningbouw is een groot onderwerp in Almere. Er liggen grote ambities om het woningtekort op te lossen, dus er moet gebouwd worden. De Partij voor de Dieren is hier voor, maar kijkt wel kritisch naar de voorgestelde locaties en de voorwaarden. Zo gaat het bouwen van woningen nog veel te vaak ten koste van bestaand groen en zullen de woningen niet betaalbaar zijn voor mensen met een lager inkomen. Geen groene en sociale projecten dus.

Deze week staan de moties bij het Stedelijk Woningbouwprogramma op de politieke agenda. De Partij voor de Dieren heeft hier 5 voorstellen voor geschreven:

Gerelateerd nieuws

Perspectiefnota biedt helemaal geen perspectief

Fractievoorzitter Jesse Luijendijk vertegenwoordigde de Partij voor de Dieren vanavond bij de bespreking van de Perspectiefno...

Lees verder

Bouwplannen Oreganoweg moeten groener en socialer

Bij de Oreganoweg/Wisselweg worden een nieuwe supermarkt en woningen gebouwd. Een mooi plan, maar alleen als er helemaal geen...

Lees verder