Partij voor de Dieren eist openheid en trans­pa­rantie in dossier Floriade


Motie van Treurnis aange­nomen

19 november 2018

Een open en transparante overheid, daar hecht de Partij voor de Dieren grote waarde aan! Onze motie van treurnis, wegens het eerder niet volledig en onjuist informeren van de raad in het dossier Floriade, is bijna raadsbreed aangenomen.
Wij gaan ervan uit dat het college deze waarschuwing van de raad zeer serieus neemt.

Vorige week bleek dat het college eerder dit jaar bewust belangrijke informatie over het aandeel sociale woningbouw en het totaal aantal woningen in de Floriade heeft achtergehouden voor de gemeenteraad. Het college is namelijk blijkbaar al in vroeg stadium akkoord gegaan met het afwijken van de kaders die hierover door de raad besloten waren. In plaats van 30% sociale woningbouw werd dit opeens maar 20% en werd er al met de samenwerkingspartner gesproken over verdubbeling van het aantal woningen. Wij vinden het onacceptabel dat de raad niet volledig en niet juist werd ingelicht. Daarom hebben wij de motie van treurnis ingediend en die werd, op uitzondering van Leefbaar Almere, door de gehele raad gesteund.

Zie hier de motie: Motie van treurnis

Omroep Flevoland heeft raadslid Jesse Luijendijk hierover geïnterviewd: https://www.omroepflevoland.nl/…/college-krijgt-motie-van-t…

Ook Almere DEZE WEEK heeft er een artikel aan gewijd:
http://www.almeredezeweek.nl/…/1484731-doodzonde-vorige-raa…

Ook stond het vervolg van de bespreking van de Floriadeplannen zelf wederom op de agenda, die bijdrage is te lezen op onze site: Tweede termijn Floriade
Lees hier de bijdrage in de eerste termijn: Eerste termijn Floriade
En zie hier onze ingediende moties en amendementen: https://almere.notubiz.nl/vergader…/576904/Politieke%20Markt

Gerelateerd nieuws

Stop de onbelemmerde uitverkoop van groen in onze stad!

Stop de onbelemmerde uitverkoop van groen in onze stad! Tijdens de algemene beschouwingen van de Gemeente Almere riep fractie...

Lees verder

Floriade moet donkergroen en echt duurzaam worden uitgevoerd

Om de Aarde en Almere ook in de toekomst leefbaar te houden is er een plan B nodig. Deze Floriade kan de deur openzetten naar...

Lees verder