Stop de onbe­lem­merde uitverkoop van groen in onze stad!


Onze bijdrage tijdens de Algemene Beschou­wingen 2018

20 oktober 2018

Stop de onbelemmerde uitverkoop van groen in onze stad! Tijdens de algemene beschouwingen van de Gemeente Almere riep fractievoorzitter Leonie Vestering op om niet alleen te kijken naar wat iets kost, maar naar of we het ons kunnen veroorloven. De Partij voor de Dieren diende hierbij moties in over het opnemen van een klimaatparagraaf in ieder raadsvoorstel, een opvangcentrum voor gewonde, wilde dieren, meer groen op schoolpleinen en betere bereikbaarheid van de wijkteams. Over 2 weken spreekt de raad hier verder over. Bekijk hieronder de bijdrage.

De bijdrage is ook in schriftelijke vorm te lezen: Algemene beschouwingen 2018