Kandidaten Almere 2018

Wie is nu wie op de kandidatenlijst? Hieronder lees je meer over de betreffende kandidaat.

 1 - Leonie Vestering

Leonie Vestering is lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Almere. Als Statenlid en fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren Flevoland in de Provinciale Staten heeft ze de nodige politieke ervaring opgedaan en pleit ze voor een provinciaal klimaatbeleid en het verbinden van natuurgebieden. Ook maakt ze zich sterk tégen de jacht en vóór de sociale acceptatie van LHBTI's. Als bestuurslid bij Bont voor Dieren zet ze zich in tegen dierenleed veroorzaakt door de bontindustrie. Haar grootste succes was het nationale verbod op wilde dieren in circussen in 2015 als voormalig directeur van Wilde Dieren de Tent Uit.

Leonie is ambitieus en idealistisch en heeft een sterke wil om gevestigde patronen te doorbreken. In de gemeenteraad van Almere wil ze zich inzetten voor de bescherming van dieren, een groene leefomgeving, schone lucht, water en grond. Leonie is ervan overtuigd dat je juist ook op lokaal niveau een rol van betekenis kunt zijn in de strijd tegen klimaatverandering, zodat Almere ook leefbaar blijft voor toekomstige generaties.

 

2 - Jesse Luijendijk

Jesse Luijendijk brengt veel politieke ervaring in de lijst. Zo was hij in het verleden burgerlid bij Provinciale Staten, kennismedewerker bij de Statenfractie en is hij momenteel coördinator van de werkgroep Partij voor de Dieren Flevoland. Jesse staat bekend als een voorvechter van natuur en heeft ook een uitgebreide dossierkennis op dit gebied. Maar hiernaast is hij ook een echte allrounder en is hij inzetbaar op praktisch elk dossier.

Actievoeren zit hem al van jongs af aan in het bloed. Nu wil Jesse de idealen van de Partij voor de Dieren in de Almeerse raad gaan uitdragen en daar vechten voor een groen, diervriendelijk en duurzaam Almere. Waar het voor iedereen prettig wonen is, mens èn dier. “Het groen in Almere staat al jaren onder druk. Steeds meer en meer wordt eraan geknaagd. Daar worden de mensen en de dieren de dupe van. Tijd om de hongerzucht naar meer en meer ruimte van de mens en haar economisch belang te stoppen en het groen te waarderen zoals het is met haar eigen waarde,” aldus Jesse.

Jesse is getrouwd, heeft 3 dochters en woont in Almere Buiten. “Ik wil zorgen dat mijn dochters straks ook nog een leefbare Aarde en Almere hebben om te wonen met een rijke Flora en Fauna.”

 

3 - Marjolijn Veenstra

Marjolijn Veenstra​ is dierkundig ingenieur en heeft de HBO studie Diermanagement in 2004 afgerond. In Australië heeft ze haar passie voor het onderwater leven ontdekt en een bijdrage mogen leveren aan een grootschalige Great Barrier Reef studie. Het taggen van haaien, het fotograferen van dwergvinvissen en het werken aan een database voor het rif, dat allemaal kwam voorbij tijdens haar 4 maanden durende stage voor de HBO studie Diermanagement.

Na het afronden van haar studie en de vele reizen naar het buitenland die volgden is ze gestart met haar eigen videoproductiebedrijf samen met haar partner. Sinds 2010 is ze werkzaam als Marketing & Office Manager bij Bont voor Dieren​, waar het campagnevoeren voor de dieren is begonnen. Het vergroten van dierenwelzijn en het belang om duurzaam de toekomst met elkaar in te gaan, staat voorop in haar leven.

Vol vertrouwen zet ze deze stap als beoogd kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te Almere, om op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid meer voor elkaar te gaan krijgen binnen de gemeente Almere.

 

4 - Veerle Vrindts

Veerle Vrindts is directeur en mede-oprichter van de Nederlandse vega organisatie Viva Las Vega's. Ze studeerde sociale psychologie en heeft zich gespecialiseerd in het verklaren van het consumptiegedrag rondom vlees. Veerle is co-auteur van het succesvolle boek De Vegarevolutie en heeft daarnaast verschillende prijswinnende kinderboeken op haar naam staan.

Haar droom voor Almere is een stad die vooruitloopt op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en plantaardig voedsel. Een gemeente als Almere heeft de kans om te pionieren op dit gebied en te innoveren. Veerle heeft een jong dochtertje en wil dat haar gezin in een écht groene gemeente kan opgroeien. Ze hoopt dat ze de duurzame transitie van Almere mag aanjagen en meemaken.

Met haar deelname aan de gemeenteraadverkiezingen 2018 wil ze deze transitie in een stroomversnelling brengen in Almere. En volgens haar kan dat alleen bij de Partij voor de Dieren.

 

5 - Linda Kemper

Linda Kemper ontving in aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 een flyer van de Partij voor de Dieren. Op dat moment werd het haar duidelijk dat deze politieke partij, die hart heeft voor dierenwelzijn, natuur en milieu, de enige partij voor haar was!

Linda haar grote passie is vogels kijken. Hierdoor wordt haar liefde voor de natuur telkens opnieuw vergroot. Linda vindt dat vogels, vlinders, bijen en hommels groene tuinen nodig hebben en geen versteende tuinen. Ook het behoud van parken en ander groen is belangrijk voor de biodiversiteit. Zij wil zich graag hard maken voor een duurzame en groene samenleving in Almere, waarin een circulaire economie voorop staat en er meer aandacht is voor plantaardige voeding.

 

6 - Kees Vlak

Kees Vlak is werkzaam als softwareontwikkelaar en is van alle Almeerse kandidaten voor de Partij voor de Dieren het langste lid, namelijk sinds 2004. Hij werd lid omdat hij vond dat de partij, die toen nog niet in de Tweede Kamer zat, een kans moest krijgen.

Inmiddels is het 2018 en heeft de PvdD zijn bestaansrecht ruimschoots bewezen. In Europa, in de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, de Provincie en nu is het tijd dat de partij ook in de gemeente Almere zijn geluid laat horen. Kees vindt dat het de taak van de Partij voor de Dieren is om voortdurend te wijzen op de gevolgen van keuzes die gemaakt worden. Gevolgen voor bijvoorbeeld milieu, natuur, klimaat, dierenwelzijn en voor mensen elders in de wereld.

 

7 - Martine Puhl

Martine Puhl stelt zich kandidaat voor de Partij omdat ze op wil komen voor de zwakkeren in de Almeerse samenleving. In de afgelopen ca. 30 jaar heeft Martine zich altijd sterk gemaakt voor de belangen van zieke en gehandicapte mensen als verpleegkundige, als patiëntvrijwilliger maar ook als beleidsmaker en manager in de zorg. Nu wil ze zich ook hard maken voor andere kwetsbare groepen in Almere, zoals de dieren, de natuur en het milieu.

“Met de Partij voor Dieren wil ik mij inzetten voor het behoud, de bescherming en de toekomst van de dieren, de natuur en het milieu. Zo is er bijvoorbeeld in Almere nog steeds geen terughoudendheid bij het kappen van bomen door de gemeente. Burgers worden steeds weer geconfronteerd met het plotseling en rigoureus kappen van bomen in parken en wijken, terwijl de bomen juist beschermd moeten worden als het groene kapitaal van Almere!” aldus Martine.  

“Ook door de Floriade gaat er teveel groen, inclusief een prachtig onbewoond eilandje in het Weerwater verdwijnen, waarbij de gevreesde financiële misrekening van de Floriade straks bij de burgers van Almere neergelegd zal worden. Met de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Almere wil ik mij hiertegen verzetten en me sterk maken voor alternatieven.” 

 

8 - Jenny Dekker

Jenny Dekker werd niet lang na de oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002 lid. Ze was verheugd dat er een partij was opgericht die voor meer stond dan louter economische, politieke en religieus getinte belangen. Een partij met aandacht voor de omstandigheden van alle dieren.

“Het is fantastisch dat de partij inmiddels behoorlijk is gegroeid. De doelstellingen zijn nadrukkelijk breder geworden en omvatten ook het duurzame gebruik van o.a. ruimte, grondstoffen en energie; het gaat eigenlijk om de planeet aarde als geheel. Ik ondersteun het partijprogramma en de politieke lijn van de PvdD, die worden getoetst aan de uitgangspunten mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid.” aldus Jenny.

Jenny is sinds 1989 woonachtig in Almere en ik stelt zich kandidaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen omdat ze zich ook in haar stad wil inzetten voor algemene belangen waaronder dierenwelzijn en leefbaarheid. “Omdat het tenslotte bij jezelf en je directe omgeving begint om je in te spannen voor een duurzamer leefklimaat. En dat gaat toch lukken, want ‘Het kan in Almere’!”

 

9 - Helen Tomesen

Helen Tomesen studeerde sociale geografie aan de UU en werkte daarna 15 jaar voor de gemeente Amsterdam. Als adviseur planning en structurering heeft zij zich sterk gemaakt voor ‘samenwerking in de keten’. Samen presteer je beter. Sinds een aantal jaren heeft Helen haar eigen bedrijf en legt zij zich o.a. toe op relaties die mensen hebben met (andere) dieren. Zij verdiept zich in hoe mensen en dieren op elkaar reageren, elkaar beïnvloeden en wat je daarvan kunt leren. De kennis die zij daarbij opdoet draagt zij op verschillende manier uit.

Dat mensen nog steeds bepalen hoe dieren hun leven moeten leiden vindt ze niet meer van deze tijd. Daarom zet zij zich in voor een betere wereld voor de dieren. Ze is bij zichzelf begonnen. Zo volgt zij een opleiding tot yogadocent en is ze sinds een aantal jaren veganist; een levenswijze die bij haar past. In Almere wil zij zich hard maken voor meer educatie over dierenwelzijn op scholen. Zij vindt het belangrijk om kinderen te leren wat de natuurlijke behoeftes van dieren zijn. Met regelmaat geeft zij als dierendocent educatieve dierenspeurtochten en is veel te zien op de Kemphaan.

 

10 - Arno-Jan Boere

Arno-Jan Boere is sinds 2012 lid van de Partij voor de Dieren en is al jaren, als vrijwilliger, werkzaam op het gebied van de kinderrechten, vooral op het gebied van asiel en migratie. Vanuit dit gebied heeft hij zich verder verdiept in de kinderrechten in het algemeen en de implementatie en naleving van deze rechten in o.a. het gemeentelijk beleid.

Naast het opkomen voor kinderrechten is hij ook een fervent amateur natuurfotograaf en is hij dus regelmatig in de natuur te vinden waar hij de ontwikkelingen met een kritisch oog volgt.

 

 

 

 

11 - Pablo Moleman

Pablo Moleman (29) staat als lijstduwer op de kandidatenlijst en studeerde Biologie en Milieu-Economie aan de VU Amsterdam. Hij deed politiek ervaring op bij de Partij voor de Dieren als voorzitter van jongerenvereniging PINK! en als fractiemedewerker in de gemeenteraad van Den Haag en het Europees Parlement. Verder werkte hij bij Stichting Dier & Recht en is hij één van de oprichters van ProVeg Nederland, waar hij momenteel werkzaam is als campagneleider.

“Voor Almere is het klimaatprobleem geen ver-van-je-bed-show. Bij een overstroming of dijkdoorbraak staat het water hier 4 meter hoog. En uitgerekend in Almere is de partij die het klimaatprobleem botweg ontkent, de PVV, de grootste in de Raad. Dat moet anders. De kop-in-het-zand-mentaliteit moet plaats maken voor handen uit de mouwen. Met de Partij voor de Dieren wil ik groene realiteitszin naar de Almeerse politiek brengen.” aldus Pablo.