Nationale feestdag Keti Koti en onderzoek slaver­nij­ver­leden


PvdD stelt vragen met D66 en PvdA

Indiendatum: 1 jul. 2021

Dit zijn mondelinge vragen, gesteld op 1 juli 2021.

Het college wordt verzocht de volgende vragen tijdens het actualiteitenhalfuur te beantwoorden:
1. Is Almere bereid om zich aan te sluiten bij de vier grote steden die aandringen om van Keti Koti een nationale feestdag te maken en te pleiten voor een landelijk onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland?
2. Zo nee, waarom niet?
3. Zo ja, wilt u ons met een raadsbrief op de hoogte brengen van uw inspanningen voor het einde van het jaar?

Toelichting:

Vier grote steden dringen aan onderzoek te doen naar het slavernijverleden van Nederland, om van Keti Koti een nationale feestdag te maken en dit op te nemen in het regeerakkoord. Een nationale dag, bijvoorbeeld op 1 juli, die in het teken staat van het herdenken van de slachtoffers en het feest van de afschaffing van de slavernij. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben gezamenlijk een brief aan het Rijk geschreven. D66, PvdA en PvdD zien graag dat Almere zich bij deze steden aansluit en mee pleit voor het onderzoek en om deze dag te realiseren.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 30 juni jongstleden heeft de burgemeester zich op persoonlijke titel uitgesproken voorstander te zijn van een nationale feestdag en meer nog van het onderzoek. De partijen waarderen dat zeer, maar vinden het belangrijk dat hij dit niet alleen op persoonlijke titel doet, maar juist als burgemeester van Almere.

De partijen hadden dit graag geagendeerd, maar gezien de volle agenda zien we daar geen mogelijkheid toe. Het is onduidelijk of een bespreking van dit onderwerp na het zomerreces nog relevant is, aangezien we niet weten hoe de formatie loopt. Daarbij is 1 juli de beste dag om dit te bespreken. Afhankelijk van de beantwoording is het dan nog mogelijk om eventueel een motie in te dienen volgende week.