Liften Station Almere Centrum maan­denlang buiten gebruik


Indiendatum: 23 nov. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het college bekend met het feit dat de aanleg van de nieuwe liften op Station Almere Centrum minimaal 4 maanden langer gaat duren dan gepland, namelijk tot medio april 2022?
 2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat mensen die geen gebruik kunnen maken van een (rol)trap, en dus afhankelijk zijn van een goed werkende lift op de perrons, op deze manier ernstig in hun vrijheid en zelfstandigheid beperkt worden? Zo nee, waarom niet?
 3. De Partij voor de Dieren maakt zich ongerust over de overlast die reizigers momenteel ervaren omdat zij geen gebruik kunnen maken van de liften op de perrons en vraagt zich af welke acties er ondernomen zijn om deze overlast tot het minimum te verminderen? Als er nog geen actie is ondernomen; waarom heeft het college (i.s.m. de NS) dit dan nog niet gedaan?
 4. Kan het college zich voorstellen dat gehandicapte reizigers die stranden op de perrons van Station Almere Centrum een groot probleem hebben aangezien zij het perron niet kunnen verlaten en dit wellicht ook gevoelens van paniek en/of boosheid kan oproepen? Zo ja, wat kunt u hier vanuit de gemeente i.s.m. de NS aan doen danwel wat heeft u al gedaan? Zo nee, waarom niet?
 5. Is het college bekend met het feit dat mensen, die geen gebruik kunnen maken van de stationsliften, tot media april (kosteloos) een taxi moeten reserveren om eerst naar de stations Almere Poort of Almere Buiten te reizen, met 30 minuten extra reistijd tot gevolg? En welke mogelijkheden onderneemt de gemeente om dit proactief onder de inwoners aandacht te brengen?
 6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de reistijd nog verder oploopt doordat deze groep mensen geen gebruik kan maken van de intercitytreinen, die alleen vertrekken vanaf Station Almere Centrum? Zo nee, waarom niet?
 7. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat mensen die geen gebruik kunnen maken van de stationsliften op Almere Centrum hierdoor waarschijnlijk minder snel voor het reizen met het openbaar vervoer zullen kiezen, waardoor zij beperkt worden in hun mobiliteit en hun leefwereld wordt verkleind? Zo nee, waarom niet?
 8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit haaks op het overheidsbeleid staat om mensen te stimuleren om zoveel mogelijk van het openbaar vervoer gebruik te laten maken? Zo nee, waarom niet?
 9. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren dat, in het geval van mogelijke verdere vertraging, de stationsliften niet voor aanvang van de Floriade klaar zouden zijn en dat dit extra belemmerende gevolgen voor bezoekers van de Floriade kan hebben? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat kunt u hieraan doen?
 10. Is het college bereid om zo snel mogelijk met de NS, ProRail en/of Reizigersvereniging Rover Flevoland om tafel te gaan zitten om spoedig een oplossing te vinden, zodat iedereen weer vanaf Almere Centrum met de trein kan reizen, en niet pas over ca. 5 maanden? Zo nee, waarom niet?
 11. Is het college in de tussentijd bereid om zo snel mogelijk met de NS, ProRail en/of Reizigersvereniging Rover Flevoland ervoor te zorgen dat er een noodoplossing komt voor mensen die toch op Station Almere Centrum arriveren en geen kant op kunnen? Als deze oplossing er al is, hoe wordt dit ingevuld en gecommuniceerd aan de reizigers?

Indiendatum: 23 nov. 2021
Antwoorddatum: 21 dec. 2021

1. Is het college bekend met het feit dat de aanleg van de nieuwe liften op Station Almere Centrum minimaal 4 maanden langer gaat duren dan gepland, namelijk tot medio april 2022?

Wij zijn hiervan op de hoogte.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat mensen die geen gebruik kunnen maken van een (rol)trap, en dus afhankelijk zijn van een goed werkende lift op de perrons, op deze manier ernstig in hun vrijheid en zelfstandigheid beperkt worden? Zo nee, waarom niet?

Het station Almere Centrum, geopend in 1987, oogde gedateerd. Een aantal voorzieningen was dringend aan een opknapbeurt toe. Reden om het station en haar omgeving te vernieuwen.

Onderdeel hiervan is de vervanging van de liften. Doordat ieder perron voorzien is van één lift, is het onvermijdelijk dat deze werkzaamheden overlast veroorzaken voor mensen die van de lift afhankelijk zijn. De vertraging in de werkzaamheden maken deze situatie extra vervelend.

Voor reizigers die afhankelijk zijn van de liften op de perrons is sinds oktober 2020 een taxiservice beschikbaar die hen naar station Almere Muziekwijk of Almere Buiten vervoert. Reizigers kunnen kosteloos van deze dienst gebruik maken. Daarvan wordt overigens maar zo’n 5 keer per maand gebruik gemaakt. Deze reizigers regelen in het algemeen zelf hun vervoer.

Op alle toeleverende stations hangen sinds medio 2020 posters waarop staat vermeld dat de liften op station Almere Centrum buiten gebruik zijn en hoe de reiziger vooraf, telefonisch of per mail, of ter plekke telefonisch een taxi kan bestellen. NS klantenservice is op de hoogte. Reizigers die zich melden voor reisassistentie worden op de hoogte gebracht van situatie. De belangenverenigingen zijn met een e-mail en brief op de hoogte gebracht.

Ook is deze informatie op zowel de website van ProRail als van de gemeente te lezen, en is en wordt gedeeld via bewonersbrieven en digitale nieuwsbrieven.

3. De Partij voor de Dieren maakt zich ongerust over de overlast die reizigers momenteel ervaren omdat zij geen gebruik kunnen maken van de liften op de perrons en vraagt zich af welke acties er ondernomen zijn om deze overlast tot het minimum te verminderen? Als er nog geen actie is ondernomen; waarom heeft het college (i.s.m. de NS) dit dan nog niet gedaan?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Kan het college zich voorstellen dat gehandicapte reizigers die stranden op de perrons van Station Almere Centrum een groot probleem hebben aangezien zij het perron niet kunnen verlaten en dit wellicht ook gevoelens van paniek en/of boosheid kan oproepen? Zo ja, wat kunt u hier vanuit de gemeente i.s.m. de NS aan doen dan wel wat heeft u al gedaan? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 2.

5. Is het college bekend met het feit dat mensen, die geen gebruik kunnen maken van de stationsliften, tot medio april (kosteloos) een taxi moeten reserveren om eerst naar de stations Almere Poort of Almere Buiten te reizen, met 30 minuten extra reistijd tot gevolg? En welke mogelijkheden onderneemt de gemeente om dit proactief onder de inwoners aandacht te brengen?

Zie het antwoord op vraag 2.

6. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de reistijd nog verder oploopt doordat deze groep mensen geen gebruik kan maken van de intercitytreinen, die alleen vertrekken vanaf Station Almere Centrum? Zo nee, waarom niet?

Helaas klopt het dat voor de reizigers de reistijd is toegenomen.

7. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat mensen die geen gebruik kunnen maken van de stationsliften op Almere Centrum hierdoor waarschijnlijk minder snel voor het reizen met het openbaar vervoer zullen kiezen, waardoor zij beperkt worden in hun mobiliteit en hun leefwereld wordt verkleind? Zo nee, waarom niet?

Dat deze werkzaamheden hinder en overlast veroorzaken, is helaas niet te voorkomen. Om die reden wordt door ProRail het alternatief voor kosteloos taxivervoer aangeboden.

8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit haaks op het overheidsbeleid staat om mensen te stimuleren om zoveel mogelijk van het openbaar vervoer gebruik te laten maken? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 7.

9. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren dat, in het geval van mogelijke verdere vertraging, de stationsliften niet voor aanvang van de Floriade klaar zouden zijn en dat dit extra belemmerende gevolgen voor bezoekers van de Floriade kan hebben? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat kunt u hieraan doen?

Wij houden de werkzaamheden aan station Almere Centrum nauwlettend in de gaten. Projectpartijen ProRail en NS hebben aangegeven dat de oplevering van de liften is gepland vóór de start van Floriade 2022.

10. Is het college bereid om zo snel mogelijk met de NS, ProRail en/of Reizigersvereniging Rover Flevoland om tafel te gaan zitten om spoedig een oplossing te vinden, zodat iedereen weer vanaf Almere Centrum met de trein kan reizen, en niet pas over ca. 5 maanden? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 7.

11. Is het college in de tussentijd bereid om zo snel mogelijk met de NS, ProRail en/of Reizigersvereniging Rover Flevoland ervoor te zorgen dat er een noodoplossing komt voor mensen die toch op Station Almere Centrum arriveren en geen kant op kunnen? Als deze oplossing er al is, hoe wordt dit ingevuld en gecommuniceerd aan de reizigers?

Zie het antwoord op vraag 2.