Terugblik op 2020


Met deze onder­werpen hielden we ons o.a. bezig!

21 januari 2021

We werken naar een vuurwerkverbod toe. Ook in 2020 is vuurwerk een terugkomend thema geweest voor onze fractie. Een definitief, algeheel vuurwerkverbod is veiliger voor mens, dier en natuur en daarom streven wij er al jaren naar om een verbod te bereiken in Almere. Afgelopen jaarwisseling is er zo'n verbod geweest. En dat was succesvol: er werd aanzienlijk minder vuurwerk afgestoken en dat was te merken in een daling in vuurwerkslachtoffers en veel minder vuurwerkafval op straat. Al met al weer een teken dat een algeheel verbod een goed idee is.

Cultuur is er niet om zomaar weg te gooien. In 2020 was de locatiekeuze voor de nieuwe campus in de binnenstad een groot onderwerp. Het college wilde dat de gemeenteraad zou tekenen bij het kruisje, en dat hield in dat de belangrijke culturele broedplaats De Voetnoot gesloopt zou worden. Dat kan wat de Partij voor de Dieren betreft niet zomaar, want de sloop van een prima gebouw is niet duurzaam en er zijn nog genoeg andere locatieopties. Nu gaat het college één andere optie ook echt goed onderzoeken, dus wordt vervolgd!

De zoektocht naar het meest geschikte afvalinzamelsysteem voor Almere. In 2020 hebben we veel aandacht besteed aan een nieuw afvalsysteem. Dit onderwerp komt in 2021 zeker weer terug, want met een compleet informatieplaatje over opties als de systemen PMD+ of Diftar, kunnen de Partij voor de Dieren en de raad een keuze maken wat nu het beste afvalinzamelsysteem is voor Almere.

2020 was ook het jaar waarin de Partij voor de Dieren Almere ruim 80 lammetjes redde van de slacht, samen met Dierennoodhulp Flevoland en Stichting VIER VOETERS. Het gaat nu hartstikke goed met de schapen. 🥰💚

De Partij voor de Dieren Almere zet sterk in op het stimuleren van een gezond en meer plantaardig voedselaanbod in de stad. In 2020 hebben we dit onderwerp onder andere aan de kaak gesteld bij de bespreking van de Detailhandelsvisie. 🌱

"Kappen met kappen" was helaas ook in 2020 een veel benodigde spreuk... Het bomenbeleid werd geëvalueerd, er was veel discussie over de bomen op de Westerdreef, er staat kap gepland in de J. Duikerstraat. Het wordt echt tijd dat de raad inziet dat we ons écht geen verlies van volwassen bomen kunnen veroorloven. Voor dit besef blijft de Partij voor de Dieren zich uiteraard sterk maken!

De Almeerse Floriade was wederom in 2020 vaak onderwerp van gesprek. De Partij voor de Dieren probeert er al jarenlang voor te zorgen dat de groene en duurzame doelstellingen gewaarborgd blijven. Ons standpunt daarin is bepaald niet veranderd, maar de doelstellingen leken in 2020 zodanig vergeten te zijn, dat we het project niet langer konden steunen. Steeds meer geld ernaartoe, maar steeds lagere ambities...

De knelpunten in de zorg werden in 2020 door corona pijnlijk zichtbaar. We maakten ons vanwege de crisis zorgen over volwassenen, kinderen en dieren die nergens naartoe konden en bloot werden gesteld aan huiselijk geweld. Een continue zorg omdat door de lockdowns het veel lastiger is om eruit te stappen. Er zijn maatregelen genomen en we hopen vurig dat iedereen die weg wil, ook weg kan.

De wijkteams waren helaas nog steeds niet goed genoeg bereikbaar voor inwoners. De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld, maar de inzet van het college is nog steeds niet voldoende.

2020 werd verder vooral gekenmerkt door bezuinigingen. Op de jeugdzorg, op het welzijnswerk, op de wijkteams. Hier is veel over gesproken, met als succes dat bijvoorbeeld de bezuinigingen op de wijkteams niet doorgaan!