Afscheids­speech Leonie Vestering


Leonie neemt afscheid van de gemeen­teraad

25 januari 2021

Naast de speech van Leonie zelf, nam burgemeester Franc Weerwind ook de tijd om Leonie te prijzen voor haar werk. Lees de tekst van deze speech hieronder:

Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren.

Ook wel bekend als de donkergroene wervelwind van de raad.

Een bijzonder verhaal.

In 2018 kwamen in zeventien gemeenten in Nederland
raadsleden voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraden.
Maar in Almere meteen met 3 zetels.
Dat is uitzonderlijk.
Het was zelfs een complete verrassing. Niet in de laatste plaats voor de partij zelf.
Het leidt geen twijfel dat Leonie's gedreven leiderschap
aan de basis staat van dat electorale succes.

Het lijkt ook 'geen wonder'.
Er werd wel gesmoest dat je gewend bent aan succes. En dan doel ik er ook op dat je als directeur van de vereniging Wilde Dieren de Tent Uit ook precies bereikte wat je wilde: De wilde dieren gíngen en zijn de circustenten uit.

Je wordt gekenmerkt als doelgericht, vasthoudend, gedreven.
Je weet wat je wilt, altijd een heldere en duidelijke retoriek, je durft stellingname te nemen.
En tegelijk, vergun mij dit te zeggen,
is zij steevast een elegante verschijning.
Die vriendelijk is, voorkomend. Die goed kan luisteren en meevoelen.

Ik kreeg dat terug, deze woorden, vanuit de raad, vanuit de stad. Van jouw fractiegenoten kreeg ik te verstaan dat je een formidabele leider bent.
Die in staat is ze op te peppen, daar waar nodig, om daadwerkelijk hun idealen na te streven.

Je laat je raadsleden, je fractiegenoten ook keuzes maken, 'je kan niet overal bij zijn'. Het lukt je zelfs ook om soms gast erug te nemen en zorgzaam voor jezelf te zijn, iets wat ik je ook gun mocht je in de Tweede Kamer komen als Tweede Kamerlid.

Je hebt oog voor, en de zorg voor de ander.
En in het bijzonder voor de meest kwetsbare ander. Waarvoor dank. En dan heb ik het niet alleen over dieren, maar natuurlijk ook mensen.

Leonie, je stal de harten van veel Almeerders. En dat heeft zich ook geuit in verschillende dossiers. Je hebt een stempel gezet. Ondanks je idealisme en compromis-arme koers vond je toch samenwerking met andere partijen in hele belangrijke onderwerpen. In moties en amendementen, agendavoorstellen en in debatten.

Je hebt de lokale democratie mede vormgegeven in de afgelopen periode, waarvoor dank. Als dank voor jou een presentje. Een afbeelding van jou in jouw raadswerk tijdens een carrousel. Ook krijg je van ons het Raadscertificaat, een blijvend blijk van dank en waardering voor jouw inzet voor de stad Almere.

Gerelateerd nieuws

Terugblik op 2020

We werken naar een vuurwerkverbod toe. Ook in 2020 is vuurwerk een terugkomend thema geweest voor onze fractie. Een definitie...

Lees verder

Martine Puhl is beëdigd als raadslid!

Martine Puhl volgt Leonie Vestering op als raadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad Almere. Martine was hier...

Lees verder