Bouwen in het groen? Niet doen!


Koester het park aan de Barra­cu­dastraat!

20 april 2021

Probleem: onvoldoende seniorenwoningen in Almere. Oplossing Almere’s College: wéér een stuk natuur vernietigen.

De Partij voor de Dieren is er helemaal klaar mee! Daarom dienen we een motie in tegen dit plan en vragen we het College om naar andere slimme oplossingen te kijken, in plaats van als eerste reflex altijd het spaarzame groen op te offeren.

Laat grijs het niet meer winnen van groen!

Lees onze bijdrage hier en onze motie hier