Motie Maak de Floriade ook toegan­kelijk voor Almeerders met een krappe beurs


Agen­dapunt Politieke Markt: Agenda­voorstel college: Voort­gangs­pre­sen­tatie Floriade september 2021 (RG-303)

8 november 2021

Motie nr: RG-409/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 november 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • er een gereduceerd tarief bestaat om de Floriade toegankelijker te maken voor Almeerse inwoners;
 • de enorme kostenoverschrijdingen bij de Floriade opgebracht moeten worden door alle Almeerders;
 • in Almere mensen wonen die, ook met het gereduceerde tarief, geen toegangskaart kunnen betalen voor de Floriade;
 • de Floriade en ook de Gemeente Almere de doelstelling hebben om mensen te inspireren op het gebied van voedsel en gezond eten;
 • het bekend is dat er een relatie bestaat tussen armoede en ongezonde eet en leefgewoonten (https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/armoede-schulden-engezondheid/relatie-armoede-en-gezondheid),

van mening dat:

 • Almeerders die vanwege financiĆ«le redenen de Floriade niet kunnen bezoeken, wel ook de gevolgen ondervinden van de uitgaven en de extra kosten die gemaakt worden om de Floriade te ontwikkelen;
 • elke Almeerder, ongeacht financiĆ«le positie, daarom de kans moet krijgen om de Floriade te bezoeken;
 • het verstrekken van gratis toegangskaarten de Floriade BV weinig tot geen geld kost, omdat Almeerders met een laag inkomen anders de Floriade niet zouden bezoeken;
 • een bezoek aan de Floriade ervoor kan zorgen dat mensen anders gaan kijken naar hun eetgewoonten, waardoor mensen gezonder gaan eten;
 • alle inwoners de mogelijkheid geven de Floriade te bezoeken een positief effect kan hebben op het draagvlak voor de Floriade, onbekend maakt immers onbemind;
 • het mes aan twee kanten snijdt en op deze manier ook Almeerders met een krappe beurs komend jaar een leuk uitje hebben,

draagt het college op:

 • gratis toegangskaarten voor de Floriade te verstrekken aan Almeerders met een krappe beurs (bijvoorbeeld een inkomen onder 1.2 maal de bijstandsnorm);
 • uit te werken hoe deze toegangskaarten het beste aan de doelgroep verstrekt kunnen worden;
 • zorg te dragen dat het verstrekken van de toegangskaarten kan aanvangen bij opening van de Floriade,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere