Amen­dement Warm­te­visie sluit houtige biomassa uit


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Tran­si­tie­visie Warmte (RV109)

29 november 2021

Amendement nr: RG-439/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 2 december 2021

Beslispunt 2 b uit het voorgesteld raadsbesluit:

2. In te stemmen met de volgende principes in de Transitievisie Warmte om Almere uiterlijk in 2050 aardgasvrij te maken en zo een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie: (…)

b. We sluiten geen enkel beschikbaar en betrouwbaar alternatief uit voor aardgas in de gebouwde omgeving.

Te wijzigen in:

2. In te stemmen met de volgende principes in de Transitievisie Warmte om Almere uiterlijk in 2050 aardgasvrij te maken en zo een bijdrage te leveren aan de CO2 reductie: (…)

b. We sluiten geen enkel beschikbaar en betrouwbaar alternatief uit voor aardgas in de gebouwde omgeving. met uitzondering van houtige biomassa.

en de Transitievisie Warmte overeenkomstig deze wijziging aan te passen.

Toelichting:

In juni van dit jaar (2021) heeft de raad Motie RG-207 aangenomen die het gebruik van nieuwe houtige biomassa initiatieven uitsluit (ook indirect). Dit heeft tevens betrekking op de nieuwe Biomassacentrale in Diemen. De Partij voor de Dieren en de SP lezen in de warmtevisie dat biomassa een warmtebron is die ingezet zal worden en waarbij het onduidelijk blijft over welk type biomassa men het heeft. Het college wil geen enkel beschikbaar alternatief uitsluiten voor aardgas, wat doet vermoeden dat houtige biomassa nog steeds een onderdeel kan zijn van de warmtevisie, terwijl de raad dit via een motie heeft uitgesloten. Dit amendement zorgt ervoor dat er geen houtige biomassa zal worden ingezet voor de warmtetransitie.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Maak de Floriade ook toegankelijk voor Almeerders met een krappe beurs

Lees verder

Amendement Starten waar de urgentie het grootste is

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer