Amen­dement Starten waar de urgentie het grootste is


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel Tran­­si­­tie­­visie Warmte (RV109)

29 november 2021

Amendement nr: RG-440/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 2 december 2021

Beslispunt 3 uit het voorgesteld raadsbesluit:

3. Pas daadwerkelijk te starten met het aardgasvrij maken van wijken door middel van wijkuitvoeringsplannen als het Rijk conform de afspraken voldoende capaciteit, middelen en instrumenten (wetgeving en bevoegdheden) ter beschikking stelt.

Te wijzigen in:

3. Starten met het opstellen van een eerste wijkuitvoeringsplan waar de behoefte en energiearmoede het grootst is en dit voorfinancieren in afwachting van de middelen, capaciteit en instrumenten van het Rijk om zo snel een start te kunnen maken.

De Partij voor de Dieren wil niet afwachten tot het Rijk met iets gaat komen. Daarvoor is de klimaatcrisis en de problemen met energiearmoede in sommige wijken te urgent. Wij willen dat er al begonnen wordt in de wijk(en) waar de urgentie het grootste is.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Warmtevisie sluit houtige biomassa uit

Lees verder

Motie Versnellen van aardgasvrij maken van wijken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer