Amen­dement Bouw sociale huur­wo­ningen aan de Orega­noweg


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Projec­t­op­dracht voor­be­reiden Ontwik­ke­lingsplan en Grond­ex­ploi­tatie locatie Orega­noweg (RV-50)

14 juni 2021

Amendement nr: RG-201/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 17 juni 2021

Het beslispunt:

3b) Ontwikkeling van de locatie in twee bouwvelden:

i) Bouwveld 1: Integrale uitgifte aan en ontwikkeling door Lidl met als programma één supermarkt (maximaal 1.500 m2 wvo) en circa 5.400 m2 bvo woonprogramma;

ii) Bouwveld 2: 5.100 tot 5.400 m2 bvo woonprogramma.

Te wijzigen in:

3b) Ontwikkeling van de locatie in twee bouwvelden:

i) Bouwveld 1: Integrale uitgifte aan en ontwikkeling door Lidl met als programma één supermarkt (maximaal 1.500 m2 wvo) en circa 5.400 m2 bvo woonprogramma;

ii) Bouwveld 2: 5.100 tot 5.400 m2 bvo woonprogramma, met inachtneming van de alternatieve variant: het omzetten van 12 middeldure huurappartementen naar sociale huur en het daarbij in een lagere prijsklasse ontwikkelen van de dure grondgebonden stadsrijwoningen aan de watergang, waardoor er 30% sociale huur gerealiseerd wordt.

Toelichting:

De Partij voor de Dieren hecht aan een goede spreiding van inkomensgroepen over Almere en voldoende betaalbare woningen voor heel Almere. Met alleen bijbouwen van duurdere woningen bereiken we die balans nooit. Vandaar dat wij, via dit amendement, kiezen voor het genoemde alternatief in het raadsvoorstel:

“Een variant is het omzetten van 12 middeldure huurappartementen naar sociale huur en het daarbij in een lagere prijsklasse ontwikkelen van de dure grondgebonden stadsrijwoningen aan de watergang. In bouwveld 2 kan op die wijze 30% sociaal worden gerealiseerd.”


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, VVD, PVV