Amen­dement Bescherm het groen voor mens én dier


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Almere, stad met toekomst. Een actueel perspectief op Almere nu en later’ (RV-60)

6 juli 2021

Motie nr: RG-242/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 juli 2021

Het beslispunt:

2. f. Hoogwaardige landschappen met allure. Groen en water als basis in en om Almere.

i. De huidige groenstructuur wordt gekoesterd, waar nodig verbeterd in de stad die er al is en voortgezet in nieuwe stadsdelen.

ii. De stad wordt meer verbonden met de grootse landschappen van het IJmeer/Markermeer, het Gooimeer, de grote bosgebieden en de Oostvaardersplassen.

Te wijzigen in:

2. f. Hoogwaardige landschappen met allure. Groen en water als basis in en om Almere.

i. De huidige groenstructuur wordt gekoesterd voor mens én dier, waar nodig verbeterd in de stad die er al is en voortgezet in nieuwe stadsdelen.

ii. De stad wordt meer verbonden met de grootse landschappen van het IJmeer/ Markermeer, het Gooimeer, de grote bosgebieden en de Oostvaardersplassen,

Toelichting:

In de verschillende hoofdlijnen gaat het over (hoogwaardige) landschappen, groenstructuren en een groen woon- en werkmilieu. Hiervan maken zowel mensen als dieren gebruik. Het woord dier komt niet in de hoofdlijnen terug. Met deze tekstuele aanpassing hebben we dit alsnog toegevoegd.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, PVV, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, VVD, Respect Almere