Amen­dement A27 niet verder verbreden


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Almere, stad met toekomst. Een actueel perspectief op Almere nu en later’ (RV-60)

6 juli 2021

Amendement nr: RG-241/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 juli 2021

Het beslispunt:
2. e. Een uitstekend bereikbaar Almere.
i. Nieuwe wijken worden volwaardig ontsloten voor alle modaliteiten.
ii. De ontwikkeling van het centrum waarbij de auto minder zichtbaar is wordt doorgezet.
iii. De regionale bereikbaarheid wordt geborgd naar alle windstreken.
i. Naar Amsterdam door het aantakken van Almere op het Amsterdamse metronetwerk via een IJmeerverbinding en een wegennet dat meegroeit met de behoefte.
ii. Naar ’t Gooi en Utrecht door het verbreden van de A27 en het verbeteren van het openbaar vervoer.

iii. Naar Lelystad door de goede verbindingen per weg en spoor te behouden.

Te wijzigen in:
2. e. Een uitstekend bereikbaar Almere.
i. Nieuwe wijken worden volwaardig ontsloten voor alle modaliteiten.
ii. De ontwikkeling van het centrum waarbij de auto minder zichtbaar is wordt doorgezet.
iii. De regionale bereikbaarheid wordt geborgd naar alle windstreken.
i. Naar Amsterdam door het aantakken van Almere op het Amsterdamse metronetwerk via een IJmeerverbinding en een wegennet dat meegroeit met de behoefte.
ii. Naar ’t Gooi en Utrecht door het verbeteren van het openbaar vervoer.

iii. Naar Lelystad door de goede verbindingen per weg en spoor te behouden.

Toelichting:

Voor de Partij voor de Dieren is duurzame mobiliteit van groot belang. Een uitbreiding van het wegennetwerk met een verbreding van de A27 past niet in deze lijn: meer asfalt is niet de oplossing.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks, D66

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere