Motie van afkeuring Floriade extra budget


Extra miljoenen naar Floriade zijn onac­cep­tabel

6 juli 2021

Motie nr: RG-257/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 juli 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • het college wederom een enorm extra bedrag voor de Floriade aan de stad vraagt;
 • zonder dit geld belangrijke basisvoorzieningen zoals entree, kiosken, horeca en toiletten niet gerealiseerd kunnen worden;
 • het college erkent dat het niet had mogen gebeuren dat dit zo laat pas aan het licht komt;
 • het college onvoldoende kennis heeft genomen van de eerdere belangrijke documenten op dit dossier en de bijbehorende second opinion’s;
 • de daarin benoemde risico’s praktisch allemaal zijn uitgekomen;
 • het college de stad hierdoor met onnodige extra kosten en risico’s heeft opgezadeld;
 • het college hier geen bewustwording van heeft getoond, laat staan lering uit heeft getrokken;
 • de portefeuillehouder vorig jaar bij hoog en laag beweerde dat de Floriade in de basis al coronaproof was en weigerde aanvullende risico’s en scenario’s in kaart te brengen, en nu aangeeft dat een groot deel van de extra kosten corona-gerelateerd is,

van mening dat:

 • het college alle grip op dit grote project heeft verloren;
 • het voorstel voor 12,3 miljoen extra budget voor de Floriade ten koste gaat van heel veel belangrijkere zaken in de stad;
 • het onverteerbaar is dat het college niet kan en wil aangeven hoeveel miljoenen extra er nog aan de Almeerse belastingbetaler zullen worden gevraagd,

spreekt uit:

 • de handelswijze van het college, en in het bijzonder de portefeuillehouder Floriade, met de zwaarst mogelijke bewoordingen af te keuren;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Motie In gesprek over mogelijke alternatieve locatie project Havenhoofd

Lees verder

Amendement A27 niet verder verbreden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer