Motie In gesprek over mogelijke alter­na­tieve locatie project Haven­hoofd


Deze locatie tast de Havenkom erg aan

6 juli 2021

Motie nr: RG-255/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 8 juli 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • het (participatie)proces rondom de besluitvorming van het project Havenhoofd niet de schoonheidsprijs verdient;
  • zowel het college als de omwonenden als de lokale middenstand geen voorstander is van het bouwen op de voorgestelde plekken;
  • er grote bezwaren kleven aan beide voorgestelde locaties omdat hiermee de kenmerkende uitstraling van de Havenkom ernstig wordt aangetast;
  • het criterium tijd in de vorm van snel willen bouwen niet langer een grote rol speelt aangezien er juridische procedures zijn gestart waardoor de bouw (forse) vertraging gaat opleveren,

van oordeel dat:

  • een uiterste poging gedaan moet worden om te bezien of een andere locatie in Almere bij de Havenkom wel mogelijk is;
  • hierover met de projectontwikkelaar Hba in overleg kan worden gegaan om de kans op haalbaarheid en acceptatie van deze nieuwe locatie te onderzoeken,

draagt het college op:

  • dit alternatief verder te onderzoeken en een uiterste poging te doen om de projectontwikkelaar hierin mee te krijgen;
  • hierover de raad te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Geen nieuwe houtige biomassacentrale

Lees verder

Motie van afkeuring Floriade extra budget

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer