Wederom vertrek direc­tielid Floriade BV


Partij voor de Dieren stelt schrif­te­lijke vragen!

Indiendatum: 26 apr. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kan het college uitleggen en toelichten waarom de heer Stimac is gestopt als statutair directeur?

2. Heeft de situatie rond de 22 Miljoen voor de tijdelijke inrichting van het terrein hier mee te maken?

3. Heeft de situatie rond de chaos binnen de Floriade BV, zie ook de aanvullende openbaar gemaakte stukken bij de raadsbrief over de 15 miljoen overschrijding, hier mee te maken?

4. Heeft het niet tijdig informeren van het college en de RvC, door de Floriade BV, hier mee te maken?

5. Heeft de discussie rond de salariëring een rol heeft gespeeld in omvormen naar eenvormige directie?

6. Heeft de discussie rond de salariëring een rol gespeeld voor de heer Stimac in zijn vertrek als statutair directeur en wordt zijn vergoeding ook in overeenstemming gebracht met zijn eventuele nieuwe rol?

7. Heeft het vertrek van de heer Cloo met het vertrek van de heer Stimac te maken?

8. Het college hechte in het verleden nogal sterk aan een tweekoppige directie en vond dit noodzakelijk voor een goed functioneren van de BV. Is dit nog steeds het geval en zo ja, gaat het college/RvC nu wederom op zoek naar een tweede directielid?

9. Hoe groot schat het college de kans in dat de heer Stimac betrokken blijft bij de Floriade en waar hangt dit vanaf?

10. Hoe wordt met het vertrek van drie directieleden in zo’n kort tijdsbestek voorkomen dat de continuïteit van de Floriade in het gevaar komt?

11. Welke andere signalen en lessen kan het college trekken uit het vertrek van drie directieleden in zo’n korte tijd?

12. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren, dat de situatie in en rond de BV echt totaal uit de hand loopt en dat het college de grip en controle hierop kwijt is?

TOELICHTING

De Partij voor de Dieren is geschrokken van de raadsbrief van hedenmiddag 26-04-2021 dat wederom een directielid, de derde in korte tijd, de Floriade BV gaat verlaten.

Indiendatum: 26 apr. 2021
Antwoorddatum: 8 jun. 2021

1. Kan het college uitleggen en toelichten waarom de heer Stimac is gestopt als statutair directeur?

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Floriade Almere 2022 BV (Floriade BV) heeft aangegeven dat zij denken dat het voor de realisatie van de Floriade Expo 2022 het beste is als de heer Stimac geen statutair directeur is en dat zij denken dat het voor het oplossen van het financieel probleem wat zich voordoet het beste is dat de heer Bakker leiding geeft aan dit proces.

2. Heeft de situatie rond de 22 Miljoen voor de tijdelijke inrichting van het terrein hier mee te maken?

Ja, dit speelt zeker mee. Het is van het grootste belang dat wij op korte termijn duidelijkheid krijgen over hoe wij een goede Floriade organiseren en tegelijkertijd eventuele extra kosten zoveel mogelijk beperken. De Floriade BV is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken hiervan. De RvC is binnen de BV verantwoordelijk voor het toezicht op dit proces. Wij hebben het belang van een grondig en tegelijkertijd snel proces aan de RvC kenbaar gemaakt. De RvC acht de kans dat dit proces goed verloopt het grootst met de heer Bakker als (enig) statutair directeur.

3. Heeft de situatie rond de chaos binnen de Floriade BV, zie ook de aanvullende openbaar gemaakte stukken bij de raadsbrief over de 15 miljoen overschrijding, hier mee te maken?

Wij denken niet dat dit woordgebruik bijdraagt aan een betere Floriade. Zie verder ons antwoord op vraag 1 en 2.

4. Heeft het niet tijdig informeren van het college en de RvC, door de Floriade BV, hier mee te maken?

Ja. In de beslissing van de RvC om in te grijpen in de aansturing van de organisatie, is ook meegenomen wat er is gebeurd rondom de tijdelijke voorzieningen en wanneer anderen hierover zijn geïnformeerd.

5. Heeft de discussie rond de salariëring een rol heeft gespeeld in omvormen naar eenvormige directie?

Nee.

6. Heeft de discussie rond de salariëring een rol gespeeld voor de heer Stimac in zijn vertrek als statutair directeur en wordt zijn vergoeding ook in overeenstemming gebracht met zijn eventuele nieuwe rol?

Wij hebben begrepen van de RvC dat de discussie rondom de salarissen van de statutaire directie hier geen rol heeft gespeeld bij het ontheffen van de heer Stimac van zijn functie als statutair directeur. De vergoeding van de heer Stimac wordt door de directie van de Floriade BV bepaald als hij geen statutair bestuurder meer is. Wij gaan ervan uit dat zijn salaris niet of beperkt zal worden aangepast, zolang hij zijn expertise op het gebied van wereldtuinbouwtentoonstellingen kan blijven inzetten.

7. Heeft het vertrek van de heer Cloo met het vertrek van de heer Stimac te maken?

Nee. Wij hebben begrepen van de RvC dat dit geen rol heeft gespeeld.

8. Het college hechte in het verleden nogal sterk aan een tweekoppige directie en vond dit noodzakelijk voor een goed functioneren van de BV. Is dit nog steeds het geval en zo ja, gaat het college/RvC nu wederom op zoek naar een tweede directielid?

Wij hebben hier nog geen definitief standpunt over ingenomen en gaan hierover de komende tijd in gesprek met de RvC. Onze aandacht ligt op dit moment bij het oplossen van de problematiek rondom de tijdelijke voorzieningen.

9. Hoe groot schat het college de kans in dat de heer Stimac betrokken blijft bij de Floriade en waar hangt dit vanaf?

Zolang het proces hieromtrent nog loopt, doen we hier geen uitspraken over.

10. Hoe wordt met het vertrek van drie directieleden in zo’n kort tijdsbestek voorkomen dat de continuïteit van de Floriade in het gevaar komt?

Op voordracht van de RvC is een nieuwe algemeen (statutair) directeur benoemd. De RvC heeft het vertrouwen dat met deze benoeming een succesvolle Floriade Expo 2022 tot stand komt en dat de continuïteit in dagelijkse aansturing van de Floriade expo-organisatie hiermee is geborgd. Binnen de Floriade BV wordt op dagelijkse basis door circa 40 medewerkers hard gewerkt aan het organiseren van een succesvolle Floriade.

11. Welke andere signalen en lessen kan het college trekken uit het vertrek van drie directieleden in zo’n korte tijd?

De afgelopen periode heeft één directeur zijn werkzaamheden neergelegd vanwege persoonlijke omstandigheden, één directeur is vertrokken en nu heeft de RvC ons als aandeelhouder geadviseerd één directeur te ontheffen van zijn statutaire bevoegdheden. Dit zijn zeer uiteenlopende redenen voor wisselingen op directieniveau waar wij geen eenduidige lessen uit kunnen trekken.

12. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren, dat de situatie in en rond de BV echt totaal uit de hand loopt en dat het college de grip en controle hierop kwijt is?

Wij zien dat de Floriade BV momenteel door een turbulente periode gaat en wij hebben zelf al aangegeven dat wij ons overvallen en ontstemd voelen over het mogelijke tekort op de tijdelijke voorzieningen. Het recente ingrijpen door de RvC is juist bedoeld om te zorgen dat op korte termijn een goed beeld komt van wat wij, gezamenlijk, kunnen doen om de problematiek rond de tijdelijke voorzieningen op te lossen.