Wederom vertrek direc­tielid Floriade BV


Partij voor de Dieren stelt schrif­te­lijke vragen!

Indiendatum: 26 apr. 2021

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kan het college uitleggen en toelichten waarom de heer Stimac is gestopt als statutair directeur?

2. Heeft de situatie rond de 22 Miljoen voor de tijdelijke inrichting van het terrein hier mee te maken?

3. Heeft de situatie rond de chaos binnen de Floriade BV, zie ook de aanvullende openbaar gemaakte stukken bij de raadsbrief over de 15 miljoen overschrijding, hier mee te maken?

4. Heeft het niet tijdig informeren van het college en de RvC, door de Floriade BV, hier mee te maken?

5. Heeft de discussie rond de salariëring een rol heeft gespeeld in omvormen naar eenvormige directie?

6. Heeft de discussie rond de salariëring een rol gespeeld voor de heer Stimac in zijn vertrek als statutair directeur en wordt zijn vergoeding ook in overeenstemming gebracht met zijn eventuele nieuwe rol?

7. Heeft het vertrek van de heer Cloo met het vertrek van de heer Stimac te maken?

8. Het college hechte in het verleden nogal sterk aan een tweekoppige directie en vond dit noodzakelijk voor een goed functioneren van de BV. Is dit nog steeds het geval en zo ja, gaat het college/RvC nu wederom op zoek naar een tweede directielid?

9. Hoe groot schat het college de kans in dat de heer Stimac betrokken blijft bij de Floriade en waar hangt dit vanaf?

10. Hoe wordt met het vertrek van drie directieleden in zo’n kort tijdsbestek voorkomen dat de continuïteit van de Floriade in het gevaar komt?

11. Welke andere signalen en lessen kan het college trekken uit het vertrek van drie directieleden in zo’n korte tijd?

12. Deelt het college de zorgen van de Partij voor de Dieren, dat de situatie in en rond de BV echt totaal uit de hand loopt en dat het college de grip en controle hierop kwijt is?

TOELICHTING

De Partij voor de Dieren is geschrokken van de raadsbrief van hedenmiddag 26-04-2021 dat wederom een directielid, de derde in korte tijd, de Floriade BV gaat verlaten.