Uitbe­taaldata bijstands­uit­kering


Uitbe­taaldata zouden betrouwbaar moeten zijn!

Indiendatum: jan. 2020

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Bent u bekend met het feit dat de uitbetaaldata van de bijstandsuitkering in Almere per maand fluctueren?

2. Wist u dat dit kan leiden tot problemen bij het betalingen van rekeningen en incasso’s?

3. Bent u bekend met het feit dat de uitbetaaldata van de toeslagen door de Belastingdienst altijd op de 20e van de maand plaatsvindt?

4. Is het mogelijk om de uitbetaaldata van de bijstandsuitkering aan te passen aan de uitbetaaldata van de toeslagen zoals die op de website van de Belastingdienst vermeld staan? Zo ja, wat heeft u nodig om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Aan de grondslag van veel schuldenproblematiek ligt een waaier aan oorzaken. Het gedrag speelt bij financiële problemen een grote rol. Schulden ontstaan vaak door een combinatie van verschillende oorzaken. Dat kunnen gebeurtenissen zijn, maar kennis, vaardigheden en het gedrag van de schuldenaar zijn ook bepalend. Niet iedereen met een laag inkomen of een terugval in inkomen krijgt tenslotte te maken met financiële problemen.
De Partij voor de Dieren is van mening dat het gelijk schakelen van de uitbetaaldata van de bijstandsuitkering met de data van de toeslagen van de Belastingdienst, nodig is omdat het voor de uitkeringsgerechtigde hierdoor voorspelbaarder, overzichtelijker en gemakkelijker wordt om een financieel huishouden te voeren.

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 12 feb. 2020

1. Bent u bekend met het feit dat de uitbetaaldata van de bijstandsuitkering in Almere per maand fluctueren?

Dit is ons bekend. De fluctuatie is beperkt. De wettelijke garantiedatum van de betalingen is de laatste dag van de maand. Dan moet het geld op de rekening van de cliënt zijn bijgeschreven. De gemeente Almere heeft als norm dat de maandbetaling 5 werkdagen voor de laatste dag van de maand plaatsvindt. Valt deze 5de dag in een weekend dan passen wij de datum van uitbetalen aan (zaterdag=vrijdag/zondag=maandag). De dag dat het bedrag op de rekening wordt bijgeboekt is de 26e of de 27e van de maand. In februari is dat eerder. De fluctuatie komt dus door weekenden en feestdagen.

2. Wist u dat dit kan leiden tot problemen bij het betalingen van rekeningen en incasso’s?

Dit zou niet hoeven leiden tot problemen. Wij kunnen mensen die langdurig in de bijstand zitten helpen. Als zij dat willen kunnen wij voor hen de vaste lasten doorbetalen vanuit de uitkering.

3. Bent u bekend met het feit dat de uitbetaaldata van de toeslagen door de Belastingdienst altijd op de 20e van de maand plaatsvindt?

Ook bij de Belastingdienst fluctueren de uitbetaaldata. Op de website van de belastingdienst is vermeld dat de uitbetaaldata van de toeslagen in 2020 op de 20e, de 21e en de 22e van de maand plaatsvindt. Dit heeft ook te maken met weekenden en feestdagen.

4. Is het mogelijk om de uitbetaaldata van de bijstandsuitkering aan te passen aan de uitbetaaldata van de toeslagen zoals die op de website van de Belastingdienst vermeld staan? Zo ja, wat heeft u nodig om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?

Dit is in onze ogen geen optie, omdat onze cliënten de uitbetaling van hun bijverdiensten pas eind van de maand ontvangen. Er is voor onze cliënten dan onvoldoende tijd de bijverdiensten op te geven. Wij willen onze cliënten een ruime mogelijkheid bieden de gegevens aan ons over te leggen. Voor de gemeente is er dan onvoldoende tijd om de bijverdiensten te verrekenen. Daardoor ontstaat het risico van terugvorderingen in de maanden daarop. Voor mensen in een financieel kwetsbare situatie kan dit leiden tot schulden. Dit vinden wij onwenselijk.

Interessant voor jou

Geen verplaatsing grote evenementen naar natuurgebieden

Lees verder

Kappen met kappen!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer