Stand van zaken uitvoering moties, amen­de­menten en toezeg­gingen Floriade


Overzicht ontbreekt

Indiendatum: apr. 2020

  1. Bij het vaststellen van het definitief ontwikkelingsplan Floriade en de daarbij behorende ontwikkelingsovereenkomst in december 2018 is een groot aantal moties, amendementen en toezeggingen (o.a. over diervriendelijke verlichting) aangenomen. De Partij voor de Dieren miste in de Voortgangsrapportage Floriade 2019-2 een duidelijk overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van deze moties, amendementen en toezeggingen. Kan het college dit overzicht, inclusief een uitgebreide motivatie wanneer ze nog niet (volledig) zijn uitgevoerd, alsnog zo spoedig mogelijk aan de raad doen toekomen?

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 19 mei 2020

  1. Bij het vaststellen van het definitief ontwikkelingsplan Floriade en de daarbij behorende ontwikkelingsovereenkomst in december 2018 is een groot aantal moties, amendementen en toezeggingen (o.a. over diervriendelijke verlichting) aangenomen. De Partij voor de Dieren miste in de Voortgangsrapportage Floriade 2019-2 een duidelijk overzicht van de stand van zaken van de uitvoering van deze moties, amendementen en toezeggingen. Kan het college dit overzicht, inclusief een uitgebreide motivatie wanneer ze nog niet (volledig) zijn uitgevoerd, alsnog zo spoedig mogelijk aan de raad doen toekomen?
    Ja dat kunnen wij. Wanneer wij moties volledig hebben uitgevoerd, vermelden wij dit in een afzonderlijke raadsbrief en/of bij het behorende raadsvoorstel of agendavoorstel. In de voortgangsrapportage wordt tussentijdse informatie over de uitvoering gegeven. Dit vindt plaats binnen de thema’s waarop de moties betrekking hebben.

Zie hier een overzicht.