Motie Plan in de ijskast, eerst consul­tatie belang­heb­benden


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Gewij­zigde vast­stelling bestem­mingsplan Almere Poort West en Pampushout (RV-43)

11 oktober 2018

Motie nr: RG-196/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 11 oktober 2018


De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Overwegend dat:

 • er aanzienlijke veranderingen zijn aangebracht in het bestemmingsplan;
 • de gemeente heeft gekozen voor een actualisatie aanpak, die slechts toepasselijk is als er weinig speelt;
 • daarom de bewoners en de raad niet vooraf zijn geconsulteerd;
 • op de bijeenkomst op 20 september j.l. op de Sterrenschool ook duidelijk zichtbaar en hoorbaar was dat bewoners en ondernemers niet zijn gehoord;
 • de bewoners pas achteraf geconsulteerd zullen worden als de kaders al vast liggen; van mening dat:
 • dit traject aangepakt had moeten worden als een ontwikkelgericht bestemmingsplan, waarbij de bewoners ondernemers en de raad vooraf gehoord worden,

Spreekt uit:

 • het raadsvoorstel met het bestemmingsplan terug in handen van het college te stellen; en roept het college op om:
 • alsnog een traject te starten waarbij bewoners en ondernemers gehoord worden;
 • bij het gewijzigd bestemmingsplan nadrukkelijk aandacht is voor een onderbouwd verkeersplan
 • de uitkomsten hiervan aan de raad voor te leggen;
 • vervolgens met een nieuw gewijzigd bestemmingsplan naar de raad te komen,

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Geen woningbouw in Pampushout 1-3 en Pampushout 2

Lees verder

Amendement Woningbouw in het Cascadepark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer