Motie Verruimen van de bereik­baarheid van de wijkteams in Almere


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Door­ont­wik­keling wijkteams (RV-01)

3 februari 2020

Motie nr: RG-44/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 februari 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • de bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 036 al jaren achtereen een punt van zorg is;
 • de dienstverlening van het algemene telefoonnummer 14 036 in 2018 wel is verbeterd is t.o.v. 2017 maar nog steeds niet aan de gestelde normen voldoet;
 • het percentage dat in één keer goed klantcontact met zorg en welzijn heeft tussen 2016 en 2018 helaas is gedaald;
 • de klanttevredenheid over het telefonisch contact met zorg en welzijn tussen 2016 en 2018 blijft schommelen onder de vastgestelde normen;
 • de klanttevredenheid over de bejegening over het telefonisch contact met zorg en welzijn tussen 2016 en 2018 eveneens onder de vastgestelde normen blijft;
 • voor bepaalde (groepen) mensen het keuzemenu achter 14 036 erg lastig is waardoor ze geen contact met de wijkteams kunnen zoeken;
 • voor bepaalde (groepen) mensen het erg lastig is om hun vraag/ probleem aan de telefoon duidelijk te verwoorden;
 • er ook andere manieren van communicatie zijn, zoals via email, app of chat-kanaal,

van oordeel dat:

 • de bereikbaarheid van de wijkteams voor veel inwoners erg belangrijk is vanwege de wettelijke taken die de gemeente uitvoert,

van mening dat:

 • zowel de (telefonische) bereikbaarheid als de dienstverlening van de gemeente van hoge kwaliteit moet zijn, aangezien dit veelal het eerste contactmoment is tussen inwoner en gemeente,

draagt het college op:

 • een onderzoek te doen naar andere vormen van bereikbaarheid voor de wijkteams buiten het algemene nummer 14 036 om;
 • in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van (groepen) mensen die aantoonbaar moeite hebben met het huidige keuzemenu;
 • de raad voor 1 juni 2020 te informeren over de nieuwe mogelijkheden, inclusief de voor- en nadelen, impact, kosten en invoeringstijd van de onderzochte oplossingen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PvdA, AP/OPA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere