Amen­dement Sociale huur naar 30%


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel Gebieds­visie Louis Armstrongweg (RV-66)

1 oktober 2019

Motie nr: RG-263/2019
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 3 oktober 2019

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Beslispunt 3 B.:

Een programmatisch kader als richtlijn voor de transformeren gebouwen met:
a. Mix van 1, 2, 3 en 4-kamerwoningen (accent op 2 en 3 kamer-)
b. 25% sociale huurwoningen, 50% betaalbare koopwoningen, rest in het middel dure segment
c. Experimenten met ‘wonen op maat’
d. Bedrijfsruimte, horeca, voorzieningen waaronder op de koppen van de gebouwen aan de Louis Armstrongweg

Te wijzigen in:
Een programmatisch kader als richtlijn voor de transformeren gebouwen met:
a. Mix van 1, 2, 3 en 4-kamerwoningen (accent op 2 en 3 kamer-)
b. Minimaal 30% sociale huurwoningen, minimaal 45% betaalbare koopwoningen, rest in het middel dure segment
c. Experimenten met ‘wonen op maat’
d. Bedrijfsruimte, horeca, voorzieningen waaronder op de koppen van de gebouwen aan de Louis Armstrongweg

Toelichting:
Het aandeel sociale huur is met 21% in Muziekwijk al lager dan gemiddeld in Almere. Om de balans te behouden en uiteindelijk te voldoen aan de woningbehoefte zoals naar voren is gekomen in de meest recente RIGO rapportage is een minimum van 30% sociale huur bij nieuwe projecten noodzakelijk.


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Leerlingenvervoer ook mogelijk bij stages zonder tijdslimiet

Lees verder

Amendement Uitgangspunten duurzaamheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer