Motie Parti­ci­patie van Almeerders bij de Floriade


Agen­dapunt Politieke Markt: Defi­nitief Ontwik­ke­lingsplan Floriade (RV-62)

6 december 2018

Motie nr: RG-282/2018
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 6 december 2018

De raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • uit het Citisens onderzoek van juli 2018 blijkt dat Almeerders positiever zijn geworden over aspecten van de Floriade: zo geeft een meerderheid aan dat zij denken dat de Floriade kansen oplevert voor werkgelegenheid, dat ondernemers profiteren en dat het bijdraagt aan de levendigheid van de stad;
  • er is gebleken dat in onze gemeente participatietrajecten erg belangrijk worden gevonden en dat de Floriade een aansprekend onderwerp is voor onze inwoners;
  • er nu gesproken wordt over mogelijke planuitbreidingen m.b.t. extra woningbouw;

Van mening dat:

  • goede participatiemogelijkheden een kernwaarde zijn van onze democratie en van goed bestuur;
  • er meer ondernomen moet worden om inwoners te betrekken bij de Floriade, want de Floriade is voor alle Almeerders,

Verzoekt het college:

  • om met concrete voorstellen te komen om inwoners van Almere te betrekken bij het Floriade evenement,
  • bij eventuele uitbreiding van het woningbouwprogramma de inwoners van Almere te betrekken en hiervoor met concrete voorstellen te komen;
  • deze voorstellen aan de raad voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Tegen

CDA, SP, Leefbaar Almere

Lees onze andere moties

Motie Lichtvervuiling en diervriendelijke verlichting

Lees verder

Motie Extra pakket innovatiedossier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer