Motie Opvangen vluch­te­lingen Afgha­nistan


Motie vreemd aan de orde van de dag

13 september 2021

Deze motie is samen met NIDA Almere, SP en PvdA ingediend.

Motie nr: RG-276/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de regering alle provincies en gemeenten opgeroepen heeft om er alles aan te doen om meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen,

overwegende dat:

  • de Tweede Kamer de regering in meerderheid verzocht heeft het personeel dat in Afghanistan voor Nederland heeft gewerkt zo snel mogelijk te evacueren,

van oordeel dat:

  • Almere een steentje dient bij te dragen aan het regelen van extra (nood)opvang voor vluchtelingen uit Afghanistan,

verzoekt het college:

  • de regering te laten weten dat Almere bereid is extra (nood)opvang te regelen voor vluchtelingen uit Afghanistan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP, GroenLinks, PvdA

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Maatregelen klimaatadaptatie

Lees verder

Motie Nadere afweging locatie nieuwe jachthaven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer