Motie Opvangen vluch­te­lingen Afgha­nistan


Motie vreemd aan de orde van de dag

13 september 2021

Deze motie is samen met NIDA Almere, SP en PvdA ingediend.

Motie nr: RG-276/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 16 september 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de regering alle provincies en gemeenten opgeroepen heeft om er alles aan te doen om meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen,

overwegende dat:

  • de Tweede Kamer de regering in meerderheid verzocht heeft het personeel dat in Afghanistan voor Nederland heeft gewerkt zo snel mogelijk te evacueren,

van oordeel dat:

  • Almere een steentje dient bij te dragen aan het regelen van extra (nood)opvang voor vluchtelingen uit Afghanistan,

verzoekt het college:

  • de regering te laten weten dat Almere bereid is extra (nood)opvang te regelen voor vluchtelingen uit Afghanistan,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen