Motie Niet groen? Niet doen!


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Resultaat bestuur­lijke verkenning Floriade Expo 2022’ (RV-31)

9 juni 2020

Motie nr: RG-160/2020
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 9 juni 2020

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • de Floriade veel minder groen, duurzaam en innovatief dreigt te worden dan beloofd;
 • er grote problemen zijn qua financiën, risico’s, organisatie en samenwerking;
 • daar bovenop nog de coronacrisis is gekomen;
 • er geen zekerheid is dat het evenementen in 2022 door kan gaan zoals gepland;
 • zelfs als het door kan gaan, er zeer grote financiële offers gemaakt moeten worden en er zeer grote (financiële) risico’s aan vast zitten;
 • een groot deel van het door het college genoemde spin-off al behaald is of al in uitvoering is,

van mening dat:

 • het onverantwoord is om door te gaan met een evenement wat niet de beloofde antwoorden op de uitdagingen van de stad van de toekomst geeft;
 • het college, de Floriade BV en Amvest hun beloftes uit het definitief ontwikkelingsplan niet zijn nagekomen;
 • de huidige risicoreservering te optimistisch en onverantwoord is, waardoor de werkelijke risico's veel groter zijn;
 • de vele en vele extra miljoenen, die in geval van doorgaan benodigd zijn, veel beter en efficiënter gebruikt kunnen worden door de stad, ook op het gebied van de doelstellingen van de Floriade;
 • ook zonder duur betaald evenement Almere in het algemeen en het Floriade gebied in het bijzonder een showcase kan zijn voor de wereld als groene, duurzame en innovatieve stad van de toekomst,

spreekt zich uit:

 • te kiezen voor scenario 1, afbouw evenement Floriade;

en draagt het college op:

 • met een voorstel naar de raad te komen hoe de al gedane investeringen zo optimaal mogelijk benut kunnen worden, zodat het kapitaal verlies zo klein mogelijk blijft en er toch zo veel mogelijk van de oorspronkelijke doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, zonder onverantwoord duur evenement (denk hierbij aan, maar niet uitsluitend, het optimaal benutten van het al aangeplante arboretum, het nog steeds benutten van de duurzame woonwijk als showcase, clusteren en versterken van kennis en praktijk door oa. Aeres Hogeschool etc etc.),

en gaat over tot de orde van de dag


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV, AP/OPA, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD