Motie Klimaat­nood­toe­stand


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Per­spec­tiefnota 2022’ (RV43)

31 mei 2021

Motie nr: RG-143/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 mei 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • de klimaatcrisis een van de grootste bedreigingen is voor het leven op Aarde;
  • de gevolgen van de klimaatcrisis voor een stad, in een polder ver onder de zeespiegel zoals Almere enorm zullen zijn;
  • het huidige college wel rept over duurzaamheid en de aanpak van het klimaatprobleem, maar in haar beleid de omvang en urgentie van het probleem niet is terug te zien;
  • wereldwijd zeer veel overheden al de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen, waaronder de Europese Unie en de gemeentes Haarlem, Amsterdam en Utrecht.1)
  • de roep onder deskundigen en in de maatschappij om serieuze aanpak van het klimaatprobleem en het draagvlak onder de bevolking steeds meer toeneemt,

overwegende dat:

  • de omvang van het probleem en de urgentie ervan ieder jaar blijft toenemen door gebrek aan erkenning, durf en daadkracht;
  • het van slecht rentmeesterschap zou getuigen om dit enorme probleem door te blijven schuiven naar volgende collegeperiodes en zelfs generaties;
  • het uitroepen van de klimaatnoodtoestand recht doet aan de omvang en urgentie van het probleem en dit zichtbaar en merkbaar zou moeten zijn in al het gemeentelijk beleid;

spreekt uit:

  • als gemeente Almere de klimaatnoodtoestand uit te roepen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Financiering gehandicaptenparkeerplaatsen

Lees verder

Motie Statiegeldautomaat voor kleding – korting voor je kloffie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer