Motie Statie­geld­au­tomaat voor kleding – korting voor je kloffie


Agen­dapunt Politieke Markt: Raads­voorstel ‘Per­spec­tiefnota 2022’ (RV43)

31 mei 2021

Motie nr: RG-144/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 28 mei 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • jaarlijks 150 miljoen kilo textiel bij het huisafval wordt gegooid in Nederland, terwijl deze kledingstukken herbruikt of gerecycled kunnen worden tot nieuwe grondstoffen;
  • Almere werkt aan een grondstoffendepot, om gebruikte grondstoffen in de stad op een andere plek weer te gebruiken en werkt aan het stimuleren van onze inwoners om meer duurzaam te doen;
  • de huidige textielcontainers vaak worden gebruikt als afvalbak;
  • een nieuw initiatief het mogelijk maakt textiel op een aantrekkelijk manier in te zamelen en te hergebruiken die past bij de duurzaamheidsambities van onze stad (zie: https://www.voordewereldvanmor... nieuwsbrief_nvt_edm_particulier_nieuwsbrief-mei),

van mening dat:

  • de proef met statiegeldautomaten voor textiel, de zogenaamde Drop & Loop, past in het gedachtegoed van het Upcycle perron;
  • deze proef goed kan werken in combinatie met bestaande supermarkten of winkels, waarbij het statiegeld van het textiel kan worden verrekend bij de kassa,

draagt het college op:

  • een proef te starten met statiegeldautomaten voor textiel (de zogenoemde Drop & Loop) en de raad te informeren over de uitkomsten van deze proef,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Klimaatnoodtoestand

Lees verder

Motie Groen groenonderhoud

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer