Motie Herstellen van kleine speel­tuintjes in Almere


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel ‘Pro­­gram­­ma­­be­­groting 2022’ (RV-86)

1 november 2021

Motie nr: RG-385/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 november 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

 • er speeltoestellen in kleine speeltuintjes in Almere worden weggehaald, zoals recent in de Noorderplassen en dat het vervangen van deze speeltoestellen nu naar verluidt 6 tot 10 jaar kan duren;
 • een nieuw speeltoestel pas teruggeplaatst wordt bij het grootschalig onderhoud van de wijk;
 • dit betekent voor relatief nieuwe wijken dat zij soms zelfs 6-10 jaar en wellicht nog veel langer moeten wachten tot het oude speeltuintje weer hersteld is;
 • hiermee een generatie van kleine kinderen het kleinschalig spelen in de buurt wordt onthouden;
 • het herstellen en vervangen van speeltuintjes onder beheer en onderhoud valt;
 • in de begroting van 2022 een deel van de bezuinigingen op beheer en onderhoud worden teruggedraaid,

van mening dat:

 • veilig en zelfstandig buiten kunnen spelen in de directe nabijheid van het huis van een kind erg belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind;
 • een termijn van minimaal 6-10 jaar echt te lang is voordat een speeltoestel wordt teruggeplaatst;
 • de gemeente het aan de inwoners verplicht is om zorg te dragen voor het herstellen en verzorgen van fijne speeltuintjes in de buurt, zodat kinderen zelfstandig buiten kunnen blijven spelen;
 • de speeltoestellen ook onderdeel uit zouden moeten maken van de teruggedraaide gedeeltelijke bezuiniging op beheer en onderhoud,

draagt het college op:

 • kritischer te kijken naar de tijdlijn bij de speeltuintjes die worden opgedoekt en pas worden teruggeplaatst bij het grootschalig onderhoud van de wijk, zeker bij wijken die pas over minimaal 6-10 jaar aan de beurt zijn (op zijn vroegst);
 • in het aangepaste bestedingsplan beheer en onderhoud a.g.v. de teruggedraaide bezuiniging op beheer en onderhoud, ook de vervanging en vernieuwing van deze kleine speeltuintjes op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, PVV, Respect Almere

Tegen

CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Bezuiniging op economie behouden

Lees verder

Motie Wat heb je aan geld als de ijskap smelt?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer