Amen­dement Bezui­niging op economie behouden


Agen­­dapunt Politieke Markt: Raads­­voorstel ‘Pro­­gram­­ma­­be­­groting 2022’ (RV-86)

1 november 2021

Amendement nr: RG-369/2021
De raad van de gemeente Almere in vergadering bijeen op 4 november 2021

Beslispunt 1 van het raadsvoorstel:

De Programmabegroting 2022, omvattende het programmaplan, de paragrafen en de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2021, vast te stellen en daarmee het lopende begrotingsjaar (2021) en het meerjarenperspectief(2022-2025) te actualiseren.

Te wijzigen in:

De Programmabegroting 2022, omvattende het programmaplan, de paragrafen en de kwartaalrapportage over het derde kwartaal van 2021, vast te stellen en daarmee het lopende begrotingsjaar (2021) en het meerjarenperspectief(2022-2025) te actualiseren, met dien verstande dat de bezuiniging op economische zaken niet wordt teruggedraaid en dat er geen extra budget naar economische zaken gaat.

Toelichting:

Door de bezuiniging op economische zaken in stand te houden, besparen we over een paar jaar verspreid € 1.000.000. Het college geeft in het raadsvoorstel aan dat de voorgestelde beleidskeuze om de bezuinigingen terug te draaien niet noodzakelijk is. De Partij voor de Dieren ziet veel belangrijkere zaken in de stad waar budget voor nodig is, bijvoorbeeld voor het terugdraaien van de bezuiniging op de aanleg van invalideparkeerplaatsen, meer menskracht voor dierenwelzijn, meer budget voor behoud van onze bomen en de aanpak van de klimaatcrisis.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP

Tegen

ChristenUnie, VVD, PVV, CDA, Leefbaar Almere, GroenLinks, PvdA, D66, Respect Almere, AP/OPA

Lees onze andere moties

Amendement Terugdraaien bezuinigingen invalideparkeerplaatsen

Lees verder

Motie Herstellen van kleine speeltuintjes in Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer