Motie Groen­com­pen­satie


Raads­voorstel Projec­t­op­dracht Youri Egorovweg (RV-31)

3 juni 2022

Motie 142/2022


De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • bij meerdere recente inbreidingsprojecten er gekozen is voor bouwen in het groen;
  • bij de geplande bouw het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden van groen naar woningbouw,

van mening dat

  • als er de keuze is tussen groen en woningbouw, het groen altijd aan het kortste eind trekt;
  • het zeer zelden gebeurt dat een bestemming gewijzigd wordt náár groen, en er zo in binnenstedelijk gebied teveel groen verdwijnt;
  • de huidige klimaat en biodiversiteitscrisis niet om minder maar om meer groen vragen,

draagt het college op:

  • bij de uiteindelijke wijziging van het bestemmingsplan Youri Egorovweg tegelijkertijd met een voorstel te komen om elders binnen het gebied van de Almeerse ringwegen een oppervlak van vergelijkbare grootte te wijzigen naar bestemming groen, waar dat nu een andere bestemming heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere

Tegen

DENK, Forum voor Democratie, BIJ1, 50PLUS, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, VVD, PVV, Respect Almere

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Een duurzaam ontwikkelplan

Lees verder

Versterken ecologie directe omgeving

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer