Motie Een duurzaam ontwik­kelplan


Raads­voorstel Projec­t­op­dracht Youri Egorovweg (RV-31)

3 juni 2022

Motie RG141/2022

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

 • het jongste IPCC rapport van begin april benadrukt dat er nu grote stappen genomen dienen te worden om voor 2030 onze co2 uitstoot te beperken, maar dat er desalniettemin grote effecten in ons weersbeeld worden verwacht;
 • het gebruik van circulaire materialen en duurzaam en klimaatadaptief bouwen in het jongste IPCC rapport benoemd wordt als één van de maatregelen om klimaatverandering tegen relatief lage kosten aan te pakken;
 • volgens het CBS driekwart van de inwoners zich zorgen maakt over klimaatverandering;

van mening dat

 • in de projectopdracht maar matige ambities zijn geformuleerd aangaande de Leidraad voor Duurzame gebiedsontwikkeling;
 • nieuwe bouwprojecten bij uitstek geschikt zijn om de juiste stappen te zetten in de strijd tegen klimaatverandering;
 • bestaande gebouwen aanpassen vele malen duurder is;
 • jongeren de toekomst hebben, en Almere haar best dient te doen om hier een toekomst zonder extreme klimaatverandering van te maken;
 • het aanpakken van de wooncrisis, klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis in samenhang met elkaar de beste optie is,

draagt het college op:

 • de scores van de Leidraad voor Duurzame Gebiedsontwikkeling zover te verhogen als mogelijk, uitgaande van een neutrale gemeentelijke businesscase;
 • de mogelijkheid te onderzoeken om met externe subsidie deze scores verder te verhogen/te maximeren;
 • dit alles mee te nemen in de uitwerking van het ontwikkelplan,

en gaat over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

DENK, BIJ1, Partij voor de Dieren, CDA, SP, Leefbaar Almere, PvdA, D66, ChristenUnie

Tegen

Forum voor Democratie, 50PLUS, GroenLinks, VVD, PVV, Respect Almere

Lees onze andere moties

Motie De vergeten groep kinderen: Kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)

Lees verder

Motie Groencompensatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer