Versterken ecologie directe omgeving


Raads­voorstel Projec­t­op­dracht Youri Egorovweg (RV-31)

3 juni 2022

Motie RG143/2022

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat

  • er ecologisch beheerd grasland zal verdwijnen als de bouw aan de Youri Egorovweg doorgang zal vinden;
  • het nabijgelegen park aan de Youri Egorovweg niet ecologisch wordt beheerd, evenals de bermen van de heuvel van het fietspad Glenn Couldpad,

van mening dat

  • waar groen verdwijnt, dit ook, zoveel als mogelijk gecompenseerd dient te worden;
  • groencompensatie in tijden van biodiversiteits- en klimaatcrisis zeer belangrijk is,

draagt het college op:

  • de bermen van de heuvel van het fietspad aangrenzend aan de te bebouwen velden voortaan ecologisch te beheren;
  • het gras van het park aangrenzend aan de te bebouwen velden voortaan ecologisch te beheren, uitgezonderd de bodem van de “kuilen” en vrij te laten wandelpaden;
  • inheemse vogel- en insectvriendelijke heesters en bomen aan te planten;
  • dit mee te nemen in de begroting en de raad hierover eind 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, Partij voor de Dieren, SP, Leefbaar Almere, PvdA, ChristenUnie

Tegen

BIJ1, DENK, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, D66, VVD, PVV, Respect Almere, AP/OPA