Motie Een reële compen­satie in de Marken


Raads­voorstel ‘Ont­werp­ver­klaring van geen beden­kingen voor de bouw van 34 appar­te­menten ter plaatse van Vrijmark 108’ (RV-70/2022)

15 december 2022

Motie RG-377/2022

De raad,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
• de afgelopen 20 jaar de hoeveelheid bos in Nederland alleen maar is afgenomen;
• bij inbreiding de laatste jaren veel groen verloren gaat;
• met de kap en terugplant van jongere en kleinere bomen er minder co2 opslag en verkoelende werking van de bomen zal uitgaan;
• bij de geplande bouw van het appartementencomplex aan de Vrijmark 5 bomen gekapt zullen gaan worden,

van mening dat:
• het beste moment om een boom te planten in het verleden ligt en het tweede beste moment nu is;
• bomen van 45 jaar oud gekapt zullen worden en hier adequate compensatie voor zal moeten komen, waarbij niet de aantallen maar de vervulde ecosysteemdiensten en/of kroonvolume leidend zou moeten zijn;
• de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis niet om minder maar om méér groen vragen,

draagt het college op:
- ervoor zorg te dragen dat de bomen die gekapt worden als besloten wordt dit appartementencomplex te bouwen, gecompenseerd zullen worden waarbij minimaal direct dezelfde hoeveelheid aan verloren gegaan kroonvolume gecompenseerd wordt;
- de compensatie in dezelfde wijk te laten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, 50PLUS, BIJ1, GroenLinks, Forum voor Democratie, Leefbaar Almere

Tegen

CDA, DENK, Respect Almere, PVV, VVD, ChristenUnie, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Behoud de platanen van 45 jaar oud

Lees verder

Motie Meerjarenplan vuurwerkvrij Almere

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer