Motie Meer­ja­renplan vuur­werkvrij Almere


Motie vreemd aan de orde van de dag RG-365/2022

15 december 2022

De raad,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:
− uit meerdere peilingen blijkt dat twee op de drie Nederlanders vóór een algeheel vuurwerkverbod is (o.a. IPSOS, EenVandaag);
− twee op de drie gemeenten voor een algeheel vuurwerkverbod is;
− enkele gemeenten reeds een algeheel vuurwerkverbod hebben ingesteld, zoals Amsterdam;
− Amsterdam vanwege de beperkte capaciteit van de politie, handhaving slim gaat inzetten en zich in de weken vóór de jaarwisseling richt op preventie;
− vuurwerk naast ernstige letselschade voor mensen ook schade toebrengt aan dieren, zoals de honderden honden en katten die vanwege knallend vuurwerk vermist raken;
− tevens schade wordt toegebracht aan de leefomgeving, door natuurvervuiling als gevolg van zwerfafval en de fijnstofpiek tijdens de jaarwisseling,

van mening dat:
− het afsteken van vuurwerk voor een deel van de bevolking een belemmering is om deel te nemen aan
de feestelijkheden van de jaarwisseling;
− de jaarwisseling een gelegenheid is waaraan iedereen moet kunnen deelnemen,

draagt het college op:
− een meerjarenplan op te stellen waarin het uitgangspunt is om de negatieve impact van vuurwerk te beperken door middel van een stapsgewijze invoering van een algeheel verbod op consumentenvuurwerk;
− zo vroeg mogelijk met dit meerjarenplan te komen, waarbij het streven voor het algeheel verbod uiterlijk de jaarwisseling 2025/2026 is;
− hierbij ook aandacht te hebben voor de volgende onderdelen: nieuwe betekenisgeving aan een jaarwisseling zonder vuurwerk, communicatie naar de stad, ontmoedigingsbeleid, inzet handhaving en tussentijdse evaluatie;
− deze jaarwisseling al te starten met een uitbreiding van de vuurwerkvrije zones naar alle natuurgebieden en parken;
− dit plan aan de Raad te presenteren in het derde kwartaal van 2023,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam
Marjolijn Veenstra (Partij voor de Dieren)
Jaap Steenkamer (GroenLinks)
Hans Everhard (SP)
Hans van Dijk (ChristenUnie)
Leida Höhle (PvdA)
Georgine Panhuijsen (Bij1)
Hassan Buyatui (DENK)


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, BIJ1, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, DENK

Tegen

AP/OPA, Forum voor Democratie, 50PLUS, VVD, PVV, Respect Almere, CDA, D66

Lees onze andere moties

Motie Een reële compensatie in de Marken

Lees verder

Motie JA/JA sticker

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer